Segulah köper Sveriges ledande förvaltare av pensionsstiftelser

Segulah köper Sveriges ledande förvaltare av pensionsstiftelser KB Segulah I förvärvar 100 % av aktierna i EKH Ekonomihuset AB. Bolaget är moderbolag i en koncern innehållande de två rörelsedrivande bolagen Ekonomiplanering och EKH Ekonomihuset Fondförvaltning AB. Ekonomiplanering är Sveriges ledande aktör vad gäller tillhandahållande av administrativa tjänster för pensionsstiftelser. F.n. administrerar bolaget ca 600 st pensionsstiftelser. Ekonomihuset Fondförvaltning AB förvaltar Trygghetsfonden Ekorren, som är en s.k. blandfond med sina tillgångar fördelade på ca 50 % aktier och ca 50 % räntebärande värdepapper. Trygghetsfonden Ekorren har ett totalt kapital på drygt 1,1 miljarder kronor. Bolagen är lokaliserade till Göteborg och var tidigare familjeägda. "Marknaderna för pensionsstiftelser och andra pensionssparformer med ökat individuellt initiativ växer stadigt och vi tror på en fortsatt kraftig tillväxt i dessa sektorer. Ekonomihuset är en välpositionerad och välskött företagsgrupp med en unik position på pensions-marknaden", säger Gabriel Urwitz, VD i Segulah. "Vår ambition är att fortsätta utveckla Ekonomihusetgruppen som den ledande oberoende aktören på pensionsstiftelsemarknaden. Vi avser att fortsätta att expandera rörelsen i resten av Sverige utifrån den utomordentliga bas som rörelsen i Göteborg utgör". AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell kompetens, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. Segulah är svensk samarbetspartner med Hambro European Ventures Ltd. Segulah I är en riskkapitalfond på maximalt 250 miljoner SEK lanserad i februari 1997 i syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. Investerare i fonden är bl a Inter IKEA, Norsk Vekst ASA (norskt börsnoterat investmentbolag), Prim Associates (amerikansk riskkapitalinstitution), Bonniergruppen, Cancerföreningen i Stockholm och AB Segulah. Fondens kapital skall investeras över en fyraårsperiod. AB Segulah och Segulah I är för närvarande hel- eller delägare i bl.a. Wilkenson Handskmakar'n AB, Ordning & Reda Papper och Design AB, Byggfakta Scandinavia AB, LärData AB och Teli Service AB. För ytterligare information kontakta Gabriel Urwitz eller Daniel Sachs på Segulah: tel 08-665 32 70. EKH/presskommuniké ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/04/19990430BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/04/19990430BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar