Teli Service och franska A Novo bildar Europas ledande koncern för reparation av och logistik kring IT-produkter

Teli Service och franska A Novo bildar Europas ledande koncern för reparation av och logistik kring IT-produkter Teli Service, Nordens ledande företag för logistik och reparationer av IT- produkter har gått samman med franska A Novo, ett ledande företag i samma bransch med etablering i Frankrike, Spanien, Italien och England. Tillsammans blir de båda företagen ledande inom sin nisch i Europa. Den sammanslagna enheten kommer att tillhandahålla logistiklösningar och servicettjänster för såväl telekomprodukter (mobiltelefoner, telefonväxlar, digitala TV dekodrar, bärbara telefoner, faxar mm) som dataprodukter (PCs, printrar, bildskärmar mm). Total omsättning beräknas år 2000 nå ca SEK 1.6 miljarder. De största kunderna inkluderar bland andra Ericsson, Canal +, Telia, Philips, Nokia, Fujitsu, Dell, Hewlett Packard och Compaq. Formellt sker affären genom att A Novo förvärvar KB Segulah Is aktier i Teli Service. Affären väntas genomföras i slutet av februari 2000. "Såsom specialister inom reparation och underhåll av tele- och dataprodukter kommer Teli Service att utgöra en central och integrerad del av A Novo's globala serviceverksamhet. Teli Service kommer vidare att ha stor nytta av A Novo´s kunskaper och tillväxt. Genom Teli Service får A Novo en ledande position även i Norden och en ny bas av kompletterande kunskap inom IT-produkter. A Novo har nu de bästa förutsättningar att vara den naturliga partnern för europeiska operatörer och tillverkare inom tele, data och informationsteknologisektorerna. Daniel Auzan, Styrelseordförande i A Novos Supervisory Board of Directors "Teli Service har under den gångna tvåårsperioden genomfört fem tilläggsförvärv och därigenom befäst sin position som marknadsledare i Norden. Under samma period har omsättningen vuxit från SEK 173 miljoner till SEK 315 miljoner samtidigt som lönsamheten har förbättrats väsentligt. Teli Service och A Novo kommer att komplettera varandra väl och kommer tillsammans att kunna möta kundernas behov över hela Europa och därigenom uppnå betydande samordningsfördelar " Christian Sievert, Partner, Segulah "För Teli Service är detta samgående mycket positivt, då vi nu tillsammans blir en stor europeisk aktör för logistiktjänster och reparationer av IT- produkter med en bred kompetens och en väl utbyggd infrastruktur i Europa. A Novo arbetar efter samma grundläggande affärsidé som Teli Service med en uttalad partnerstrategi och ett strikt leverantörsoberoende. Tillsammans blir vi nu en ännu starkare servicepartner i Norden och Europa för telekommunikations- och dataprodukter." Kent Bladh, VD, Teli Service AB Teli Service AB är Nordens ledande leverantör av verkstadsreparationer och servicelogistik för dator- och telekommunikationsprodukter. Teli Service har 480 anställda och omsatte 1999 315 miljoner kronor. Företaget utför ca 400 000 reparationer per år. Teli Service har väl utvecklade partnerskap med flertalet ledande IT-företag i Skandinavien, såsom Compaq, Dell, Ericsson, Fujitsu, Hewlett Packard, Matsushita, Nokia, Telia och WM-data. A Novo är sedan april 1999 noterat på Parisbörsens Nouveau Marché och är kontinentala Europas ledande aktör inom service av produkter i telekom, videokommunikation, elektronisk banking, och informationsteknologiprodukter. A Novo koncernen har en stark position i Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien och etablerar sig nu globalt inom mobiltelefonisektorn. För räkenskapsåret 1999/00 prognostiserar A Novo en omsättning om SEK 1,6 miljarder. Segulah I är en riskkapitalfond på SEK 200 miljoner lanserad i februari 1997 i syfte att investera i svenska mindre och medelstora företag. AB Segulah (publ) är ett riskkapitalbolag ägt av styrelse och ledning. Segulah investerar i och utvecklar etablerade medelstora företag i mogna branscher, främst detaljhandel, service och lättare verkstadsindustri. Affärsidén är att genom aktivt ägarengagemang tillföra bolagen generell affärsmässighet samt såväl finansiell som industriell erfarenhet, i tillägg till det eventuella kapital bolagen kan kräva. AB Segulah förvaltar fonden Segulah I och är svensk samarbetspartner med Duke Street Capital. För ytterligare information, kontakta Christian Sievert, Partner, Segulah;tfn 0708-66 96 94, eller Kent Bladh, VD Teli Service AB 070-536 83 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar