Delårsrapport januari till mars 2018: SEK står rustade för att möta ökad efterfrågan på exportfinansiering

Årets första kvartal har präglats av en fortsatt stark utveckling för svensk export. Behovet av finansiering vid exportaffärer är stabilt både bland stora och medelstora bolag.

-       Företagens förväntningar på ökad exportefterfrågan är påtaglig. SEK har såväl den kompetens som beredskap som behövs för att möta deras finansieringsbehov, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Samtidigt finns en god tillgång till finansiering på marknaden, vilket har påverkat SEK:s nyutlåning som under det första kvartalet varit lägre än samma kvartal föregående år och uppgick till Skr 13,0 miljarder (17,5).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till Skr 180 miljoner (257). Ett stabilt resultat från utlåningsverksamheten motverkades av högre resolutionsavgift, effekter av en avvecklad investeringsportfölj samt negativa orealiserade värdeförändringar. SEK:s kapitalsituation och likviditet är fortsatt goda.

Resultat januari-mars 2018 (jämfört med januari-mars 2017)

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 13,0 miljarder (17,5)
  • Räntenettot uppgick till Skr 382 miljoner (430)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 180 miljoner (257)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 136 miljoner (196)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,1 procent (4,6)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 22,3 procent (12/2017: 23,0)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 34 (49)

Petra Könberg
Chef Marknad & Affärsutveckling

0761-49 83 09
petra.konberg@sek.se

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Taggar:

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Media

Media