Makroutblick januari: Ökad oro - men ekonomin växer

Året har inletts i moll med stora börsfall och en ökad volatilitet. Men det ekonomiska läget är relativt stabilt. Många av de orosmoln som har skakat finansmarknaderna ska inte ignoreras, men de ska inte heller överskattas. Det låga oljepriset stärker köpkraften och har en positiv nettoeffekt på världsekonomin. Kina mattas av, men risken för hårdlandning ska inte heller överdrivas. Det är viktigt att göra skillnad på börsen och på den reala ekonomin. Kinas ledarskap har också verktyg för att motverka en djupare avmattning. Och risken för att USA stramar åt ekonomin för snabbt och för mycket torde också vara begränsad. 

Läs vidare i bifogad fil eller på www.sek.se.

Makroutblick januari 2016

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Giertz
Chefekonom
AB Svensk Exportkredit
E-post: marie.giertz@sek.se 

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om oss

SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi skapar nytta och trygghet för våra kunder genom vårt oberoende, vår specialisering och vår kompetens inom internationell finansiering. Som marknadskompletterande aktör finns vi där och skapar stor trygghet i både goda och dåliga tider. Under till exempel finanskrisen var vi avgörande för att svenska företag skulle lyckas med affärer när det var svårt att få långfristig finansiering på finansmarknaderna. Kombinationen av ett brett kunnande om de internationella kapitalmarknaderna och kreativitet i upplägget ger oss en unik styrka och möjlighet att erbjuda svenska exportföretag och slutkunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Vi kan även bistå med lokala valutor och handelsgarantier.Vi verkar på kommersiella grunder och får inga anslag från staten.

Prenumerera

Dokument & länkar