Makroutblick November: Fed tvingas snegla mer på omvärlden

USA leder konjunktur- och räntecykeln men tudelningen har blivit än större. Den amerikanska centralbanken, Fed, väntas höja räntan medan nästan alla andra centralbanker fortsätter att sänka. Ränteskillnaderna stärker dollarn. Det är inte helt oproblematiskt, skriver SEK:s chefekonom Marie Giertz i Makroutblick för november.

Läs mer i bifogad fil eller på www.sek.se

Makroutblick november 2015

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Giertz
Chefekonom
AB Svensk Exportkredit
E-post: marie.giertz@sek.se 

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar