Makroutblick November: Fed tvingas snegla mer på omvärlden

USA leder konjunktur- och räntecykeln men tudelningen har blivit än större. Den amerikanska centralbanken, Fed, väntas höja räntan medan nästan alla andra centralbanker fortsätter att sänka. Ränteskillnaderna stärker dollarn. Det är inte helt oproblematiskt, skriver SEK:s chefekonom Marie Giertz i Makroutblick för november.

Läs mer i bifogad fil eller på www.sek.se

Makroutblick november 2015

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Giertz
Chefekonom
AB Svensk Exportkredit
E-post: marie.giertz@sek.se 

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om oss

SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi skapar nytta och trygghet för våra kunder genom vårt oberoende, vår specialisering och vår kompetens inom internationell finansiering. Som marknadskompletterande aktör finns vi där och skapar stor trygghet i både goda och dåliga tider. Under till exempel finanskrisen var vi avgörande för att svenska företag skulle lyckas med affärer när det var svårt att få långfristig finansiering på finansmarknaderna. Kombinationen av ett brett kunnande om de internationella kapitalmarknaderna och kreativitet i upplägget ger oss en unik styrka och möjlighet att erbjuda svenska exportföretag och slutkunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Vi kan även bistå med lokala valutor och handelsgarantier.Vi verkar på kommersiella grunder och får inga anslag från staten.

Prenumerera

Dokument & länkar