SEK Årsredovisning 2017: Den positiva trenden för svensk export avspeglas i SEK:s utlåning

2017 var ett framgångsrikt år för såväl svensk export som för SEK. Nyutlåningen blev 89 miljarder kronor (jämfört med 55 miljarder 2016) vilket möjliggjorde för fler företag att vinna fler exportaffärer. Nyutlåningen är en av de högsta i SEK:s historia och beror bland annat på stor efterfrågan på exportkrediter.

Svensk exportnäring utvecklades starkt under året som gick. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) ökade varuexporten med tio procent. Uppgången för exporten är kopplad till den starka konjunkturen i stora europeiska ekonomier samt i USA och Kina.

”Det är glädjande att notera att Sverige håller jämna steg med omvärlden gällande exporten till tillväxtländer”, säger SEK:s vd, Catrin Fransson

Nu finns SEK:s årsredovisning att ladda ner som pdf. Av miljöskäl trycks den i en mycket begränsad upplaga.

Kontakt
Petra Könberg, chef för marknad och affärsutveckling
Telefon: 08-613 83 09 eller 0761-49 83 09
E-post: petra.konberg@sek.se

Om SEK
SEK är ett statligt bolag med ett stort och viktigt uppdrag. Vi är en stabil partner med god beredskap för nyutlåning och vi kommer fortsatt att jobba hårt för att utvecklas tillsammans med våra kunder. På så sätt kan vår vision förverkligas; att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Taggar:

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.