SEK emitterar en 250 miljoner Tier 2-dollarobligation

SEK har den 5 november 2013 prissatt en 10-årig Tier 2-dollarobligation med rätt till förtidslösen efter 5 år om 250 miljoner dollar.

Obligationen mottogs mycket väl och tecknades av investerare från hela världen. Mer än 40 olika investerare deltog i transaktionen som blev väl övertecknad. Majoriteten av investerarna kom från Europa och USA. Upplåningstransaktionen gjordes i samarbete med Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC och Nomura.

- Vi är väldigt nöjda med transaktionen samt det stora intresset från betydelsefulla investerare från hela världen, säger Erik Hådén, Senior Director och Head of Treasury, SEK.

Fördelningen mellan investerare var följande:

Fondförvaltare 67%
Pensionsfonder/Försäkringsbolag 17%
Banker 12%
Privata Banker 4%

Fördelningen mellan regioner var följande:

Europa exkl. Norden 46%
Amerika 31%
Norden 14%
Mellanöstern 5%
Asien 4%

Vid frågor kontakta Erik Hådén eller Petra Mellor på +46 8 613 8372, sekfunding@sek.se eller Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, +46-8-613 84 88

SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK grundades 1962 och ägs av svenska staten. SEK:s beredskap att bistå företagen med långsiktig finansiering är fortsatt god. Den största tryggheten för exportföretagen är SEK:s konservativa affärsmodell. SEK matchar utlåning och upplåning och tar ingen refinansieringsrisk. Det finns en stor trygghet för exportörerna att veta att när SEK har bistått med finansiering, har SEK redan säkerställt tillgång till upplåning på samma löptid.

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar