SEK emitterar miljardobligation i Euro

SEK har idag prissatt en 5-årig obligation om EUR 1 miljard. Efter tre framgångsrika benchmarkobligationer i USD om minst 1 miljard under 2013 följer SEK upp med en obligation om Euro 1 miljard. En majoritet av de cirka 50 olika investerarna som deltog i obligationen är europeiska, varav många är nya för SEK.

Upplåningstransaktionen gjordes tillsammans med Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC och JP Morgan.

- Vi är mycket nöjda med att komma tillbaka med en benchmarktransaktion i euromarknaden och därigenom diversifiera SEK:s breda investerarbas än mer, säger Erik Hådén Senior Director, Head of Treasury, på SEK. Pengarna kommer att användas i SEK:s verksamhet; att stödja svenska exportbolag och deras kunder med finansiering.

Fördelningen mellan investerare var följande

Centralbanker och officiella institutioner 39%
Banker 34%
Fondförvaltare
12%
Företag 11%
Försäkringsbolag och pensionsfonder 4%

Fördelningen mellan regioner var följande

Europa exkl. Norden 71%
Norden 20%
Asien 5%
Amerika 4%

SEK:s beredskap att bistå företagen med långsiktig finansiering är fortsatt god. Den största tryggheten för exportföretagen är SEK:s konservativa affärsmodell. SEK matchar utlåning och upplåning och tar därmed ingen refinansieringsrisk. Det finns en stor trygghet för exportörerna att veta att när de får finansiering från SEK har SEK redan säkerställt tillgång till upplåning på minst samma löptid.

Vid frågor vänligen kontakta SEK Funding team, sekfunding@sek.se, SEK:s kommunikationschef Edvard Unsgaard, 08 613 84 88

Taggar:

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar