AB Volvo publicerar CSR- och hållbarhetsrapport 2011

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Volvokoncernen tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att bidra till hållbar utveckling. I rapporten redogörs för hur vi adresserar CSR- och hållbarhetsfrågor samt uppnådda resultat.

Rapporten är en viktig plattform för dialog med investerare, anställda, affärspartners och andra intressenter.


De viktigaste händelserna ur ett hållbarhetsperspektiv för Volvokoncernen under året:


• Volvokoncernen antog ny vision- att bli världsledande inom hållbara transportlösningar
• Volvokoncernen kvalificerade sig för topplaceringar på externa utvärderingar, exempelvis Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World)
• Volvokoncernen utvidgade sitt samarbete med Världsnaturfondens (WWF) genom ’Climate Savers Program’
• Utökat kunderbjudande med fordon som kan drivas på förnyelsebara bränslen samt med hybridteknik.


Engelsk version av rapporten finns tillgänglig på: www.volvogroup.com/sustainabilityreport

Snabba fakta om Volvokoncernens CSR- och hållbarhetsrapport, på engelska http://news.volvogroup.com/2012/03/28/infographic-volvo-group-csr-and-sustainability-report-2011


2012-03-28


För ytterligare information, vänligen kontakta: Malin Ripa, AB Volvo, Public Affairs, tel 031-66 11 61 eller 0739-020160

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar