Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum torsdagen den 4 april  2013 kl 15:00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 27 mars 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 27 mars 2013. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske tidigast från och med den 27 februari 2013 per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm, eller på www.volvogroup.com alternativt www.volvokoncernen.se.

Kallelsen till årsstämman kommer att utfärdas den 27 februari 2013 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.volvogroup.com alternativt www.volvokoncernen.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 27 februari 2013.

Massmedier som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 81.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!

AB Volvo

2013-02-26

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.