Avtalet mellan Volvo och Deutz undertecknat

AVTALET MELLAN VOLVO OCH DEUTZ UNDERTECKNAT Volvo och Deutz har nu undertecknat ett slutligt samarbetsavtal i enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes tidigare i år. Avtalet innebär en investering för Volvo om totalt SEK 1 miljard, inklusive förvärv av en 10-procentig minoritetsandel i Deutz AG. Det slutliga avtalet mellan Volvo och den tyska dieselmotortillverkaren Deutz om samarbete inom området dieselmotorer, har nu undertecknats. Avtalet innebär att Deutz blir huvudleverantör av små och medelstora dieselmotorer till Volvos lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, samt marina och industriella applikationer. Framtida utveckling av medelstora dieselmotorer kommer att ske gemensamt av de båda företagen. Som en konsekvens av avtalet kommer Volvo i framtiden koncentrera sin verksamhet inom kommersiella dieselmotorer till tunga motorer inom området 8 - 16 liters slagvolym. Volvo kommer också att leverera sådana motorer till Deutz. Enligt Volvos koncernchef Leif Johansson är avtalet ytterligare ett steg i Volvos strategi att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Utöver förbättrad konkurrenskraft för Volvos kommersiella produkter innebär samarbetet med Deutz även betydande kostnadsbesparingar för Volvo. För att markera långsiktigheten i avtalet förvärvar Volvo av Deutsche Bank en 10-procentig minoritetsandel i Deutz AG. 1998-10-13 Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (DeutzAvtal-s.doc) (DeutzAvtal-s.pdf)

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera