Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 600 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 19 Oktober 2007 med förfallodag den 19 April 2010 och med en tre månaders rörlig ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionen, återfinns på Volvo’s web site http://www.volvo.com/group/global/en-gb/investors/bondholder_info/.

2007-10-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20071018 kl 09.15.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar