EU-kommissionen stoppar Volvos förvärv av Scania

EU-KOMMISSIONEN STOPPAR VOLVOS FÖRVÄRV AV SCANIA EU-kommissionen avslog idag Volvos ansökan om ett konkurrensgodkännande av Volvos föreslagna förvärv av Scania. Det innebär att Volvo ej har möjlighet att fullfölja förvärvet av Investors Scania-aktier och det offentliga erbjudandet till Scanias aktieägare. - Vi hade ambitionen att tillsammans med Scania bilda ett EU-baserat företag med bästa tänkbara förutsättningar att globalt kunna konkurrera med de största aktörerna i branschen. Jag beklagar att EU-kommissionen med dagens beslut stoppar dessa planer av skäl som förefaller motverka tanken med den gemensamma marknaden. Inom Volvo måste vi nu blicka framåt och gå vidare med arbetet att stärka vår globala konkurrenskraft, vilket inkluderar fortsatt satsning och vidareutveckling även av våra övriga affärsområden, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. Volvos nuvarande innehav i Scania, som uppgår till motsvarande 30,6 procent av rösterna och 45,5 procent av kapitalet, påverkas inte direkt av EU-kommissionens beslut. Aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris av 266 kronor per aktie eller totalt drygt 24 miljarder kronor. Volvo har för avsikt att tills vidare behålla detta innehav. Volvo har dock inte för avsikt att begära någon plats i Scanias styrelse. - Vi följer nu noga den fortsatta händelseutvecklingen, men kortsiktigt ser vi inget behov av att avyttra våra aktier i Scania, säger Leif Johansson. EU-kommissionens beslut innebär att den tilltänkta integrationen av Volvo och Scania ej kommer att genomföras. Företagen kommer nu att utvärdera om förutsättningar finns för andra former av framtida samarbete. - Det är naturligt att det uppstår många frågor som en följd av EU- kommissionens beslut. Jag hoppas dock att det finns förståelse för att vi idag inte har färdiga svar på alla frågor. Vi måste nu utvärdera de olika handlingsalternativ som kan finnas, säger Leif Johansson. Volvos erbjudande till aktieägarna i Scania gällde under förbehåll att erforderliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av aktierna i Scania erhölls på för Volvo godtagbara villkor. Med anledning av EU-kommissionens beslut att inte godkänna Volvos förvärv av Scania, kan Volvo därför ej fullfölja avtalet om att förvärva Investors innehav i Scania och heller inte det offentliga erbjudandet till Scanias aktieägare. De aktier som anmälts i erbjudandet kommer snarast möjligt att bokas tillbaka på berörda aktieägares VP-konton, vilket beräknas ske den 20 mars 2000. Mer information kommer att skickas direkt till berörda aktieägare. 2000-03-14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar