Hjulmonteringen i Kungälv säljs till Michelin-Continental Projects (MCP)

Volvo Personvagnar Komponenter AB säljer hjulmonteringsfabriken i Kungälv till Michelin-Continental Projects, MCP. Avtalet innebär att MCP köper hela verksamheten och kvarstår som leverantör av kompletta hjul till Volvo Personvagnar och Saab Automobile. Samtliga 59 anställda får erbjudande om att övergå till det nya bolaget från och med den 1 oktober 1998. Kungälvsfabriken ingår i Volvo Personvagnar Komponenter AB. Sedan ett par år tillbaka har komponentbolagen inom Volvo Personvagnar analyserats för att urskilja vilka verksamheter som är strategiskt riktiga att kontrollera och äga. - Hjulmonteringen i Kungälv tillhör inte den strategiska verksamheten i Volvo Personvagnar och säljs därför till ett företag som är specialister på hjulmontering. Det skapar nya möjligheter till effektivare produktion som gynnar både oss och de anställda i Kungälv, säger Lars-Göran Moberg, VD för Volvo Personvagnar Komponenter AB. MCP levererar även till fabriken i Gent, Belgien MCP ägs till lika delar av däcktillverkarna Michelin och Continental och är sedan 1996 sekvensleverantör av kompletta hjul till Volvo Personvagnars fabrik i belgiska Gent. Fabriken i Kungälv startade 1987 och sekvenslevererar kompletta hjul till Volvo Personvagnars personbilstillverkning i Torslanda och till Autonova i Uddevalla. Fabriken levererar också till Saab Automobiles personbilstillverkning i Trollhättan och Nystad, Finland. Totalt levereras över 1,1 miljoner hjul per år, fördelat lika mellan Volvo och Saab. Volymen väntas öka 1999. Verksamheten övergår helt till MCP den 1 oktober 1998. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. 1998-07-02 För mer information, v g kontakta: Ulf Thorné, Informationsavdelningen Volvo Personvagnar Tel +46 31 59 25 82 eller +46 708 20 70 20. Fax +46 31 59 26 26 E-post VCC1.THORNE@MEMO.VOLVO.SE

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera