Holländska staten säljer sina aktier i Nedcar

HOLLÄNDSKA STATEN SÄLJER SINA AKTIER I NEDCAR Idag har den holländska staten offentliggjort sitt beslut att sälja sina aktier i NedCar till Mitsubishi Motors Corporation och Volvo Personvagnar. Därmed kommer NedCar att vara 50/50 ägt av Mitsubishi Motors respektive Volvo Personvagnar, en ägarstruktur som träder i kraft senast den 15 februari 1999. I och med detta kommer den holländska staten att dra sig ur NedCar-samarbetet. Beslutet är i linje med det avtal som slöts mellan de tre parterna i december 1991, med var sin tredjedel av aktierna i företaget, och där holländska staten före utgången av 1998 skulle kunna dra sig tillbaka som ägare. Affären omfattar, i enlighet med ursprungligt avtal, totalt NLG 220 M (ca SEK 950 M) av vilka MMC och Volvo Personvagnar betalar vardera NLG 110 M (ca SEK 475 M). 1998-12-14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar