Lastbilsleveranser - oktober 2003

Lastbilsleveranser - oktober 2003 Leveranserna av lastbilar från Volvokoncernen har hittills i år minskat med 4 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack Trucks har minskat med 26 % medan leveranserna från Renault Trucks har minskat med 8 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar har dock ökat med 8 % under perioden. "Den europeiska marknaden för tunga lastbilar är fortsatt stabil på en hög nivå", säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "Däremot är efterfrågan på tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden fortfarande låg och där ser vi ännu inte några tecken på en märkbar förbättring." Under de senaste 12 månaderna var orderingången för koncernens lastbilsverksamhet oförändrad jämfört med föregående år. I Europa minskade den med 3 % medan den minskade med 4 % i Nordamerika. Leveranser per marknad: Leveranser Ackumulerat under åretFörändring Volvokoncernen 2003 2002 Europa 74 147 78 068 -5% Västra Europa 66 629 71 108 -6% Östra Europa 7 518 6 960 8% Nordamerika 28 503 32 997 -14% Sydamerika 4 711 4 446 6% Asien 11 852 7 193 65% Övriga marknader 5 781 7 935 -27% Totalt Volvokoncernen 124 994 130 639 -4% Mack Trucks, Inc. Leveranserna för Mack Trucks, Inc., uppgick till och med oktober till totalt 15 551 lastbilar, en nedgång med 26% jämfört med motsvarande period föregående år. Återförsäljarna rapporterar dock att en del kunder, som under 2003 köpt lastbilar med motorer som inte klarar de nya och strängare emissionskraven som infördes i oktober förra året, inför nästa års inköp nu återvänder till Mack vars motorer är godkända enligt de nya kraven. Leveranser per marknad: Leveranser Ackumulerat under åretFörändring Mack Trucks, Inc. 2003 2002 Europa 1 1 Västra Europa 1 1 Nordamerika 14 150 19 721 -28% Sydamerika 322 533 -40% Asien 72 27 167% Övriga marknader 1 006 784 28% Totalt Mack Trucks, Inc. 15 551 21 066 -26% Renault Trucks Leveranserna till och med oktober uppgick till totalt 48 367 lastbilar, en nedgång med 8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna i Spanien ökade dock under perioden med 4 %, i Österrike med 22 % och i Tyskland med 6 %. I östra Europa ökade leveranserna med 13 % eller 3 379 lastbilar. I Polen har 1 157 lastbilar levererats under årets tio första månader, en ökning med 21 %. Leveranserna i det medeltunga segmentet är fortsatt tillfredställande och försäljningen av Renault Midlum ligger kvar på precis samma nivå som förra året. Även leveranserna av Renaults tyngsta och lättaste lastbilar, Renault Magnum och Renault Master ligger kvar på en god nivå. Leveranser per marknad: Leveranser Ackumulerat under åretFörändring Renault Trucks 2003 2002 Europa 43 226 47 536 -9% Västra Europa 39 847 44 554 -11% Östra Europa 3 379 2 982 13% Nordamerika 297 n.a. Sydamerika 142 n.a. Asien 2 361 319 640% Övriga marknader 2 341 5 000 -53% Totalt Renault Trucks 48 367 52 855 -8% Volvo Lastvagnar Volvo Lastvagnar ökade sina leveranser under perioden januari till oktober med åtta procent. Samtliga regioner uppvisar högre siffror än för motsvarande period 2002. I oktober lanserades Volvo NH i Brasilien, en nosbyggd lastbil utvecklad för den sydamerikanska marknaden. Detta är den nionde nya produktlanseringen på drygt tre år från Volvo Lastvagnar och nu är hela det globala produktprogrammet förnyat. Asien-leveranserna har under året ökat stadigt, främst på grund av en mycket stark efterfrågan på Volvo FH och Volvo FM i Iran. Landet är idag Volvo Lastvagnars tredje enskilt största marknad efter USA och Storbritannien. Leveranser per marknad: Leveranser Ackumulerat under åretFörändring Volvo Lastvagnar 2003 2002 Europa 30 920 30 531 1% Västra Europa 26 781 26 553 1% Östra Europa 4 139 3 978 4% Nordamerika 14 056 13 276 6% Sydamerika 4 247 3 913 9% Asien 9 419 6 847 38% Övriga marknader 2 434 2 151 13% Totalt Volvo Lastvagnar 61 076 56 718 8% 2003-11-20 För ytterligare information, kontakta: Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59 Bob Martin, Mack Trucks, Inc. +1 (610) 709-2670 Claes Claeson, Volvo Truck Corporation, 031-66 39 08, 0708-36 39 08 Investor Relations: Fredrik Brunell, AB Volvo, 031-66 11 91 Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 71 000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Frankfurt och på NASDAQ i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT20220/wkr0005.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar