Lastbilsleveranser augusti 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti 2014 till 11 809 fordon, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i augusti 2014 till 11 809 fordon, en minskning med 8 procent jämfört med samma månad föregående år. I Sydamerika sjönk leveranserna i augusti med 42 procent och i Europa med 19 procent, ett resultat av färre leveranser i Brasilien och Frankrike. Samtidigt ökade leveranserna i Nordamerika med 22 procent.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Leveranser Augusti Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvokoncernen 2014 2013                             2014 2013
Europa 3 045 3 774 -19% 44 045 45 457 -3%
   Västra Europa 2 221 2 921 -24% 33 997 35 576 -4%
   Östra Europa 824 853 -3% 10 048 9 881 2%
Nordamerika 3 903 3 188 22% 36 673 28 041 31%
Sydamerika 1 519 2 598 -42% 15 542 18 843 -18%
Asien 2 016 2 137 -6% 20 874 17 572 19%
Övriga marknader 1 326 1 167 14% 11 153 10 250 9%
Totalt Volvokoncernen 11 809 12 864 -8% 128 287 120 163 7%
Lätta lastbilar (< 7t) 567 562 1% 8 998 8 015 12%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 958 1 108 -14% 9 594 10 361 -7%
Tunga lastbilar (>16t) 10 284 11 194 -8% 109 695 101 787 8%
Totalt Volvokoncernen 11 809 12 864 -8% 128 287 120 163 7%
Ej konsoliderad verksamhet
   Eicher (100%) 2 448 2 373 3% 20 193 22 399 -10%
   DVT (100%) 17 17 54 162 -67%
Totalt 14 274 15 254 -6% 148 534 142 724 4%

Volvo

Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 6 939 fordon under augusti, en minskning med 9 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 1 974 lastbilar, en minskning med 10 procent jämfört med augusti föregående år.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med

31 procent till 2 246 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 40 procent till 1 423 lastbilar jämfört med augusti 2013. Förändringen är en konsekvens av lägre efterfrågan och minskning av lager i återförsäljarkanalen.

Leveranser per marknad:

Leveranser Augusti Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvo 2014 2013   2014 2013
Europa 1 974 2 204 -10% 26 185 25 084 4%
   Västra Europa 1 313 1 539 -15% 18 131 16 832 8%
   Östra Europa 661 665 -1% 8 054 8 252 -2%
Nordamerika 2 246 1 708 31% 21 709 15 565 39%
Sydamerika 1 423 2 368 -40% 14 313 16 820 -15%
Asien 825 858 -4% 7 970 7 616 5%
Övriga marknader 471 452 4% 4 036 3 585 13%
Totalt Volvo 6 939 7 590 -9% 74 213 68 670 8%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 99 88 13% 1 319 1 043 26%
Tunga lastbilar (>16t) 6 840 7 502 -9% 72 894 67 627 8%
Totalt Volvo 6 939 7 590 -9% 74 213 68 670 8%

Mack
Under augusti levererades 1 793 Macklastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Augusti Förändring Ackumulerat under året Förändring
Mack 2014 2013 2014 2013
Europa 1 -100%
   Västra Europa 1
   Östra Europa
Nordamerika 1 649 1 456 13% 14 839 12 167 22%
Sydamerika 39 164 -76% 485 1 382 -65%
Asien 4 2 100% 9 14 -36%
Övriga marknader 101 108 -6% 681 637 7%
Totalt Mack 1 793 1 730 4% 16 014 14 201 13%
Tunga lastbilar (>16t) 1 793 1 730 4% 16 014 14 201 13%
Totalt Mack 1 793 1 730 4% 16 014 14 201 13%

Renault Trucks
I augusti levererade Renault Trucks 1 475 lastbilar. Leveranser av tunga lastbilar i augusti minskade med 35 procent till 853 jämfört med samma period föregående år. Minskningen orsakades i huvudsak av färre leveranser i Frankrike. Samtidigt ökade leveranserna av lätta lastbilar med 8 procent till 446.

Leveranser per marknad:

Leveranser Augusti Förändring Ackumulerat under året Förändring
Renault Trucks 2014 2013   2014 2013
Europa 1 071 1 570 -32% 17 860 20 372 -12%
   Västra Europa 908 1 382 -34% 15 866 18 743 -15%
   Östra Europa 163 188 -13% 1 994 1 629 22%
Nordamerika 12 -100% 75 86 -13%
Sydamerika 35 58 -40% 487 541 -10%
Asien 69 94 -27% 2 287 1 387 65%
Övriga marknader 300 274 9% 3 179 3 081 3%
Totalt Renault Trucks 1 475 2 008 -27% 23 888 25 467 -6%
Lätta lastbilar (< 7t) 446 412 8% 8 011 7 128 12%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 176 283 -38% 2 490 4 254 -41%
Tunga lastbilar (>16t) 853 1 313 -35% 13 387 14 085 -5%
Totalt Renault Trucks 1 475 2 008 -27% 23 888 25 467 -6%

UD Trucks

I augusti levererade UD Trucks 1 602 lastbilar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med augusti föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Augusti Förändring Ackumulerat under året Förändring
UD Trucks 2014 2013 2014 2013
Nordamerika 8 12 -33% 50 223 -78%
Sydamerika 22 8 175% 257 100 157%
Asien 1 118 1 183 -5% 10 608 8 555 24%
Övriga marknader 454 333 36% 3 257 2 947 11%
Totalt UD Trucks 1 602 1 536 4% 14 172 11 825 20%
Lätta lastbilar (< 7t) 121 150 -19% 987 887 11%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 683 737 -7% 5 785 5 064 14%
Tunga lastbilar (>16t) 798 649 23% 7 400 5 874 26%
Totalt UD Trucks 1 602 1 536 4% 14 172 11 825 20%
Ej konsoliderad verksamhet
   DVT (100%) 17 17 54 162 -67%
Totalt 1 619 1 553 4% 14 226 11 987 19%

Eicher*

Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i augusti till 2 448 lastbilar vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Augusti Förändring Ackumulerat under året Förändring
Eicher (100%) 2014 2013 2014 2013
Asien 2 448 2 373 3% 20 193 22 399 -10%
Totalt Eicher 2 448 2 373 3% 20 193 22 399 -10%
Lätta lastbilar (< 7t) 332 369 -10% 3 252 3 055 6%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 486 1 390 7% 11 715 14 430 -19%
Tunga lastbilar (>16t) 630 614 3% 5 226 4 914 6%
Totalt Eicher 2 448 2 373 3% 20 193 22 399 -10%

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2014-09-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 031 323 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031 322 38 79
UD Trucks, Mansoor Ahmed, +86 10 65829122

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo 031 661191

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 110 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 270 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 140918 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar