Lastbilsleveranser februari 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i februari till 18 395 fordon. Detta var en ökning med 3% jämfört med motsvarande period föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvokoncernen 2012 2011 2012 2011
Europa 6 099 7 665 -20% 12 333 13 671 -10%
   Västra Europa 4 876 6 243 -22% 10 024 11 418 -12%
   Östra Europa 1 223 1 422 -14% 2 309 2 253 2%
Nordamerika 4 668 2 827 65% 7 812 5 414 44%
Sydamerika 1 728 2 175 -21% 2 911 3 589 -19%
Asien 4 295 3 985 8% 8 350 8 341 0%
Övriga marknader 1 605 1 210 33% 2 636 2 123 24%
Totalt Volvokoncernen 18 395 17 862 3% 34 042 33 138 3%
Lätta lastbilar (< 7t) 1 424 1 846 -23% 3 157 4 179 -24%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 3 024 2 863 6% 5 678 5 311 7%
Tunga lastbilar (>16t) 13 948 13 153 6% 25 207 23 649 7%
Totalt Volvokoncernen 18 395 17 862 3% 34 042 33 138 3%

Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar levererade sammanlagt 8 238 lastbilar under februari, en minskning med 2% jämfört med februari föregående år. I Europa uppgick leveranserna till 3 077 lastbilar i februari, en minskning med 18% jämfört med motsvarande period 2011. Även om en fortsatt osäkerhet över den ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa fortsatte att påverka lastbilskunderna på vissa marknader, är utvecklingen blandad med god efterfrågan på många håll. Länder som Tyskland, Polen och Turkiet noterade alla rejäla leveransökningar i februari, jämfört med januari 2012.

Den ryska marknaden har hittills i år också fortsatt att uppvisa en god efterfrågan på lastbilar.

I Sydamerika minskade leveranserna till följd av planerade produktionsneddragningar i spåren av att nya utsläppskrav införts från den 1 januari 2012. Leveranserna minskade med 24% till 1 480 lastbilar jämfört med motsvarande period föregående år.

I Nordamerika ökade leveranserna i februari med 45% till 2 364 lastbilar, jämfört med motsvarande period 2011. Ökningen kan främst tillskrivas ett fortsatt behov av att förnya lastbilsflottorna.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvo Lastvagnar 2012 2011   2012 2011
Europa 3 077 3 771 -18% 6 038 6 576 -8%
   Västra Europa 2 206 2 807 -21% 4 374 5 040 -13%
   Östra Europa 871 964 -10% 1 664 1 536 8%
Nordamerika 2 364 1 627 45% 3 946 3 003 31%
Sydamerika 1 480 1 942 -24% 2 522 3 206 -21%
Asien 838 761 10% 1 752 1 635 7%
Övriga marknader 479 335 43% 802 519 55%
Totalt Volvo Lastvagnar 8 238 8 436 -2% 15 060 14 939 1%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 139 132 5% 278 262 6%
Tunga lastbilar (>16t) 8 099 8 304 -2% 14 782 14 677 1%
Totalt Volvo Lastvagnar 8 238 8 436 -2% 15 060 14 939 1%

Mack

Leveranserna från Mack uppgick i februari till 2 583 lastbilar, en uppgång med 97 % jämfört med samma period föregående år. Trots att investeringar i anläggningsektorn i USA har börjat öka är marknaden för anläggninglastbilar fortsatt svag. Mack fortsätter att fokusera sina marknadsaktiviteter på sin lastbil för fjärrtransporter, Mack Pinnacle och den populära växellåden mDRIVE.

 
Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Mack 2012 2011 2012 2011
Nordamerika 2 240 1 096 104% 3 707 2 245 65%
Sydamerika 192 152 26% 258 257 0%
Asien 1 1
Övriga marknader 150 66 127% 210 88 139%
Totalt Mack 2 583 1 314 97% 4 176 2 590 61%
Tunga lastbilar (>16t) 2 583 1 314 97% 4 176 2 590 61%
Totalt Mack 2 583 1 314 97% 4 176 2 590 61%

Renault Trucks

Renault Trucks levererade sammanlagt 3 868 lastbilar under februari 2012, en minskning med 19% jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna av lätta lastbilar sjönk med 31%. I Europa levererades sammanlagt 3 022 lastbilar vilket är 22% lägre än motsvarande period föregående år.

Leveranser till övriga marknader steg med 28% till följd av ökade leveranser till länder i Nordafrika.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Renault Trucks 2012 2011 2012 2011
Europa 3 022 3 894 -22% 6 295 7 095 -11%
   Västra Europa 2 670 3 436 -22% 5 650 6 378 -11%
   Östra Europa 352 458 -23% 645 717 -10%
Nordamerika 8 3 167% 25 7 257%
Sydamerika 47 57 -18% 104 97 7%
Asien 236 378 -38% 493 569 -13%
Övriga marknader 555 434 28% 801 766 5%
Totalt Renault Trucks 3 868 4 766 -19% 7 718 8 534 -10%
Lätta lastbilar (< 7t) 1 033 1 482 -30% 2 315 2 683 -14%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 662 805 -18% 1 198 1 347 -11%
Tunga lastbilar (>16t) 2 173 2 479 -12% 4 205 4 504 -7%
Totalt Renault Trucks 3 868 4 766 -19% 7 718 8 534 -10%

UD Trucks

Leveranserna från UD Trucks uppgick i februari till 1 811 lastbilar, en ökning med 14%.

I Asien uppgick leveranserna till 1 325 lastbilar en ökning med 22%. I Japan uppgick leveranserna till 722 lastbilar, en ökning med 18% jämfört med samma period föregående år

Leveranserna i Sydostasien fortsatte att utvecklas positivt och i Indonesien ökade leveranserna med mer än 100%.

Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
UD Trucks 2012 2011 2012 2011
Nordamerika 56 101 -45% 134 159 -16%
Sydamerika 9 24 -63% 27 29 -7%
Asien 1 325 1 088 22% 2 553 2 723 -6%
Övriga marknader 421 375 12% 823 750 10%
Totalt UD Trucks 1 811 1 588 14% 3 537 3 661 -3%
Lätta lastbilar (< 7t) 155 111 40% 338 1 103 -69%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 873 763 14% 1 758 1 295 36%
Tunga lastbilar (>16t) 783 714 10% 1 441 1 263 14%
Totalt UD Trucks 1 811 1 588 14% 3 537 3 661 -3%

Eicher

I februari levererade Eicher 1 895 lastbilar, vilket var 8% fler än under motsvarande period föregående år.

 
Leveranser per marknad:

Leveranser Februari Förändring Ackumulerat under året Förändring
Eicher 2012 2011 2012 2011
Asien 1 895 1 758 8% 3 551 3 415 4%
Totalt Eicher 1 895 1 758 8% 3 551 3 415 4%
Lätta lastbilar (< 7t) 236 253 -7% 504 393 28%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 350 1 163 16% 2 444 2 407 2%
Tunga lastbilar (>16t) 310 343 -10% 603 616 -2%
Totalt Eicher 1 895 1 758 8% 3 551 3 415 4%

Volvokoncernens andel av Eichers totala produktionsvolym utgör 50%.

2012-03-16


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Renault Trucks, Bernard Lancelot, +33 (0)4 72 96 58 89
Mack Trucks, John Mies, +1 336 39 34 300
Volvo Trucks, Jenny Björsne, 031-66 45 23
UD Trucks, Hiroshi Nakamura, +81 48 72 67 601

Investor Relations:
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36
AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.


Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.


Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2012-03-16 kl 08.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar