Lastbilsleveranser januari 2013

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i januari till 10 791 fordon, en minskning med 23% jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser Januari Förändring
Volvokoncernen 2013 2012*
Europa 4 375 6 234 -30%
   Västra Europa 3 623 5 148 -30%
   Östra Europa 752 1 086 -31%
Nordamerika 1 962 3 144 -38%
Sydamerika 1 611 1 183 36%
Asien 1 827 2 367 -23%
Övriga marknader 1 016 1 031 -1%
Totalt Volvokoncernen 10 791 13 959 -23%
Lätta lastbilar (< 7t) 895 1 465 -39%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 066 1 560 -32%
Tunga lastbilar (>16t) 8 830 10 934 -19%
Totalt Volvokoncernen 10 791 13 959 -23%
Ej konsoliderad verksamhet
   Eicher (100%) 3 209 3 311 -3%
   DND (100%) 21 64 -67%
Totalt 14 021 17 334 -19%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo

Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 5 575 fordon under januari, en minskning med 18% jämfört med samma månad föregående år.

I Europa minskade leveranserna till 2 195 lastbilar jämfört med januari föregående år som en konsekvens av sänkt produktionstakt under december 2012 och januari 2013 och låg ekonomisk aktivitet i regionen.

I Nordamerika minskade leveranserna med 50% till 788 fordon jämfört med samma månad 2012. De minskade leveranserna kan härröras till lägre produktion bland annat till följd av två veckors planerat produktionsuppehåll i januari 2013.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 38% till 1 437 fordon, där Brasilien steg med 46% jämfört med samma månad föregående år. En ökning av industriella aktiviteter tillsammans med gynnsamma finansieringsvillkor bidrog till en uppgång på den brasilianska marknaden.

Leveranserna i Asien minskade med 10% till 819 fordon jämfört med januari månad 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser Januari Förändring
Volvo 2013 2012  
Europa 2 195 2 961 -26%
   Västra Europa 1 607 2 168 -26%
   Östra Europa 588 793 -26%
Nordamerika 788 1 582 -50%
Sydamerika 1 437 1 042 38%
Asien 819 914 -10%
Övriga marknader 336 323 5%
Totalt Volvo 5 575 6 822 -18%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 119 139 -14%
Tunga lastbilar (>16t) 5 456 6 683 -18%
Totalt Volvo 5 575 6 822 -18%

Mack

Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 1 305 fordon under januari månad, en minskning med 18% jämfört med januari 2012. Nedgången är ett resultat av den avtagande efterfrågan i Nordamerika, varför produktionen drogs ned under fjärde kvartalet 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser Januari Förändring
Mack 2013 2012
Nordamerika 1 129 1 467 -23%
Sydamerika 125 66 89%
Övriga marknader 51 60 -15%
Totalt Mack 1 305 1 593 -18%
Tunga lastbilar (>16t) 1 305 1 593 -18%
Totalt Mack 1 305 1 593 -18%

Renault Trucks

Leveranserna av Renaultlastbilar minskade under januari månad med 29% till 2 742 fordon jämfört med samma månad föregående år. Minskningen beror framförallt på lägre efterfrågan i södra Europa under slutet av 2012, något som resulterade i att produktionstakten sänktes samt i lägre leveranser av lätta lastbilar.

Leveranser per marknad:

Leveranser Januari Förändring
Renault Trucks 2013 2012
Europa 2 180 3 273 -33%
   Västra Europa 2 016 2 980 -32%
   Östra Europa 164 293 -44%
Nordamerika 1 17 -94%
Sydamerika 40 57 -30%
Asien 180 257 -30%
Övriga marknader 341 246 39%
Totalt Renault Trucks 2 742 3 850 -29%
Lätta lastbilar (< 7t) 793 1 282 -38%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 462 536 -14%
Tunga lastbilar (>16t) 1 487 2 032 -27%
Totalt Renault Trucks 2 742 3 850 -29%

UD

Leveranserna av UDlastbilar minskade i januari månad med 31% till  1 169 fordon. Minskningen beror framförallt på föregående års höga efterfrågan till följd av återuppbyggnad efter naturkatastrofen i Japan.

Leveranser per marknad:

Leveranser Januari Förändring
UD 2013 2012*
Nordamerika 44 78 -44%
Sydamerika 9 18 -50%
Asien 828 1 196 -31%
Övriga marknader 288 402 -28%
Totalt UD 1 169 1 694 -31%
Lätta lastbilar (< 7t) 102 183 -44%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 485 885 -45%
Tunga lastbilar (>16t) 582 626 -7%
Totalt UD 1 169 1 694 -31%
Ej konsoliderad verksamhet
   DND (100%) 21 64 -67%
Totalt 1 190 1 758 -32%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*

Leveranserna av lastbilar uppgick i januari till 3 209 lastbilar, en minskning med 3% jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Januari Förändring
Eicher (100%) 2013 2012
Asien 3 209 3 311 -3%
Totalt Eicher 3 209 3 311 -3%
Lätta lastbilar (< 7t) 411 536 -23%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 2 093 2 189 -4%
Tunga lastbilar (>16t) 705 586 20%
Totalt Eicher 3 209 3 311 -3%

* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-02-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Mediarelationer
Volvokoncernen:
Kina Wileke, 0739-02 55 44

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33
4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, 031-322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33


Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 0739-02 25 22
AB Volvo
, Patrik Stenberg, 031-66 13 36

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 115 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2012 cirka 304 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20130220 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar