Lastbilsleveranser juli 2011

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under juli till 16 898 fordon. Detta var en ökning med 18% jämfört med motsvarande period föregående år.

Volvokoncernen

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Leveranser Juli Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvokoncernen 2011 2010              2011      2010
Europa 6 612 4 864 36% 56 009 32 850 70%
   Västra Europa 5 384 4 242 27% 45 439 28 549 59%
   Östra Europa 1 228 622 97% 10 570 4 301 146%
Nordamerika 2 553 1 692 51% 21 664 11 335 91%
Sydamerika 2 426 1 685 44% 16 005 11 733 36%
Asien 4 078 4 669 -13% 29 816 29 691 0%
Övriga marknader 1 229 1 467 -16% 8 383 8 322 1%
Totalt Volvokoncernen 16 898 14 377 18% 131 877 93 931 40%
Lätta lastbilar (< 7t) 2 107 1 963 7% 14 960 14 386 4%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 2 656 2 454 8% 18 566 17 623 5%
Tunga lastbilar (>16t) 12 136 9 960 22% 98 352 61 922 59%
Totalt Volvokoncernen 16 898 14 377 18% 131 877 93 931 40%

Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnars leveranser under juli ökade med 31% jämfört med

samma period föregående år. Leveransökningar noterades på en majoritet av de ledande marknaderna.

Totalt uppgick leveranserna i Europa till 3 121 lastbilar under juli, vilket innebar en

ökning med 40% jämfört med samma månad föregående år. Viktiga marknader såsom Storbritannien och Tyskland noterade uppgångar med 31% respektive 19%.
Lastbilsleveranserna i östra Europa fortsatte att utvecklats positivt, inte minst den ryska marknaden där leveranserna i juli ökade med hela 178%, jämfört med motsvarande period 2010. Som helhet ökade antalet leveranser i östra Europa med 115% under juli 2011, jämfört med juli 2010.

I Sydamerika fortsatte den höga efterfrågan och leveranserna under juli ökade med 41% till 2 100 lastbilar jämfört med samma månad föregående år. I det tunga segmentet har Volvo Lastvagnar en ledande marknadsposition hittills i år.

På den nordamerikanska marknaden ökade antalet leveranser under juli med 49% till 1 632 fordon, jämfört med juli förra året trots produktionsstörningar till följd av komponentsbrist vid fabriken i New River Valley.

Leveranser per marknad:

Leveranser Juli Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvo Lastvagnar 2011 2010                2011    2010  
Europa 3 121 2 223 40% 26 795 14 462 85%
   Västra Europa 2 181 1 785 22% 19 065 11 512 66%
   Östra Europa 940 438 115% 7 730 2 950 162%
Nordamerika 1 632 1 094 49% 12 265 5 548 121%
Sydamerika 2 100 1 489 41% 13 910 10 344 34%
Asien 858 914 -6% 7 328 5 211 41%
Övriga marknader 405 467 -13% 2 384 2 356 1%
Totalt Volvo Lastvagnar 8 116 6 187 31% 62 682 37 921 65%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 120 151 -21%
Tunga lastbilar (>16t) 7 996 6 036 32% 1 078 1 103 -2%
Totalt Volvo Lastvagnar 8 116 6 187 31% 61 604 36 818 67%

 

Mack

Leveranserna från Mack uppgick i juli till totalt 1 076 lastbilar, en uppgång med 42% jämfört med samma period föregående år, trots produktionsstörningar till följd av komponentsbrist. Även om det råder en fortsatt låg efterfrågan inom anläggningssegmentet är efterfrågan relativt god för den bränslesnåla Mack Pinnacle och den marknadsledande sopbilen Mack TerraPro.

Leveranser per marknad:

Leveranser Juli Förändring Ackumulerat under året Förändring
Mack 2011 2010              2011      2010
Nordamerika 831 537 55% 8 636 5 070 70%
Sydamerika 189 108 75% 1 432 1 006 42%
Asien 11 -100% 2 25 -92%
Övriga marknader 56 102 -45% 604 514 18%
Totalt Mack 1 076 758 42% 10 674 6 615 61%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 1
Tunga lastbilar (>16t) 1 076 757 42% 10 674 6 614 61%
Totalt Mack 1 076 758 42% 10 674 6 615 61%

Renault Trucks

Leveranserna från Renault Trucks ökade med 15% i juli jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av lätta lastbilar ökade med 72% under juli månad medan medeltunga och tunga lastbilar minskade marginellt jämfört med föregående års leveranser.

I Västeuropa ökade leveranserna med 30% medan Östeuropa ökade med 57%. Försäljningen till marknaderna i Turkiet och Ryssland ökade markant jämfört med samma period föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Juli Förändring Ackumulerat under året Förändring
Renault Trucks 2011 2010              2011      2010
Europa 3 491 2 641 32% 29 214 18 388 59%
   Västra Europa 3 203 2 457 30% 26 374 17 037 55%
   Östra Europa 288 184 57% 2 840 1 351 110%
Nordamerika 7 9 -22% 73 27 170%
Sydamerika 105 86 22% 522 270 93%
Asien 212 408 -48% 2 718 1 622 68%
Övriga marknader 281 407 -31% 2 549 3 136 -19%
Totalt Renault Trucks 4 096 3 551 15% 35 076 23 443 50%
Lätta lastbilar (< 7t) 1 728 1 005 72% 11 500 7 795 48%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 472 446 6% 4 617 4 408 5%
Tunga lastbilar (>16t) 1 896 2 100 -10% 18 959 11 240 69%
Totalt Renault Trucks 4 096 3 551 15% 35 076 23 443 50%

UD Trucks

Leveranserna från UD Trucks uppgick i juli till 1 987, en minskning med 25%. I Asien uppgick leveranserna till 1 385 lastbilar, en minskning med 34% jämfört med samma period föregående år.

Leveranserna i Japan uppgick till 714 lastbilar, en minskning med 44%. Minskningen beror på att tillverkningen av lätta lastbilar till Nissan Motor avslutades i januari 2011. Exklusive leveranserna till Nissan Motor ökade leveranserna till Japan med 8,5% vid en jämförelse med juli 2010.

Leveranser per marknad:

Leveranser Juli Förändring Ackumulerat under året Förändring
UD Trucks 2011 2010            2011        2010
Nordamerika 83 52 60% 690 690
Sydamerika 32 2 1500% 141 113 25%
Asien 1 385 2 111 -34% 8 233 13 911 -41%
Övriga marknader 487 491 -1% 2 846 2 316 23%
Totalt UD Trucks 1 987 2 656 -25% 11 910 17 030 -30%
Lätta lastbilar (< 7t) 168 793 -79% 1 864 5 515 -66%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 961 952 1% 5 147 5 501 -6%
Tunga lastbilar (>16t) 858 911 -6% 4 899 6 014 -19%
Totalt UD Trucks 1 987 2 656 -25% 11 910 17 030 -30%

 

 

Eicher

Leveranserna från Eicher uppgick i juli till 1 623 lastbilar, en ökning med 33% jämfört med samma period föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Juli Förändring Ackumulerat under året Förändring
Eicher 2011 2010              2011    2010
Asien 1 623 1 225 33% 11 536 8 922 29%
Totalt Eicher 1 623 1 225 33% 11 536 8 922 29%
Lätta lastbilar (< 7t) 211 165 28% 1 596 1 076 48%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 103 904 22% 7 724 6 610 17%
Tunga lastbilar (>16t) 310 156 99% 2 217 1 237 79%
Totalt Eicher 1 623 1 225 33% 11 536 8 922 29%

Volvokoncernens andel av Eichers totala produktionsvolym utgör 50%.

2011-08-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Renault Trucks, Bernard Lancelot, +33 (0)4 72 96 58 89
Mack Trucks, John Walsh, +1 336 39 32 640
Volvo Trucks, Jenny Björsne, 031-66 45 23
UD Trucks, Hiroshi Nakamura, +81 48 72 67 601


Investor Relations:
AB Volvo, Christer Johansson, 031-66 13 34
AB Volvo, Patrik Stenberg, 031-66 13 36

AB Volvo, Anders Christensson, 031-66 11 91

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20110830 kl 08.30.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2010 omkring 265 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

 

 

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar