Lastbilsleveranser oktober 2013

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 897 fordon, en ökning med 13 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD och Eicher):

Leveranser Oktober Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvokoncernen 2013 2012*                             2013 2012
Europa 9 655 8 634 12% 62 821 69 329 -9%
   Västra Europa 7 494 6 535 15% 49 036 52 517 -7%
   Östra Europa 2 161 2 099 3% 13 785 16 812 -18%
Nordamerika 4 857 3 303 47% 36 839 40 632 -9%
Sydamerika 2 167 2 298 -6% 23 814 19 248 24%
Asien 2 847 2 758 3% 23 054 25 788 -11%
Övriga marknader 1 371 1 533 -11% 13 030 14 255 -9%
Totalt Volvokoncernen 20 897 18 526 13% 159 558 169 252 -6%
Lätta lastbilar (< 7t) 1 448 1 392 4% 10 717 13 277 -19%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 567 1 755 -11% 13 497 16 728 -19%
Tunga lastbilar (>16t) 17 882 15 379 16% 135 344 139 247 -3%
Totalt Volvokoncernen 20 897 18 526 13% 159 558 169 252 -6%
Ej konsoliderad verksamhet
   Eicher (100%) 2 614 3 416 -23% 27 250 32 400 -16%
   DND (100%) 4 39 -90% 185 384 -52%
Totalt 23 515 21 981 7% 186 993 202 036 -7%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Volvo

Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 12 124 fordon under oktober, en ökning med 21 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 5 552 lastbilar, en ökning med 28 procent jämfört med oktober föregående år. Just nu pågår en omfattande förnyelse av produktprogrammet med fem nyligen lanserade modeller; Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL.

Produktionstakten för det första kvartalet kommer att justeras för en lägre efterfrågan, vilken är ett resultat av att kunder redan köpt lastbilar inför den strängare utsläppslagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2014.

I Nordamerika ökade leveranserna med 34 procent till 2 880 fordon jämfört med samma månad 2012.

Leveranserna i Sydamerika ökade med 7 procent till 1 921 fordon jämfört med oktober 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser Oktober Förändring Ackumulerat under året Förändring
Volvo 2013 2012   2013 2012
Europa 5 552 4 350 28% 35 181 35 268 0%
   Västra Europa 3 764 2 799 34% 23 717 22 705 4%
   Östra Europa 1 788 1 551 15% 11 464 12 563 -9%
Nordamerika 2 880 2 144 34% 20 966 21 641 -3%
Sydamerika 1 921 1 793 7% 21 277 15 859 34%
Asien 1 335 1 211 10% 9 792 8 984 9%
Övriga marknader 436 553 -21% 4 474 4 892 -9%
Totalt Volvo 12 124 10 051 21% 91 690 86 644 6%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 220 192 15% 1 385 1 439 -4%
Tunga lastbilar (>16t) 11 904 9 859 21% 90 305 85 205 6%
Totalt Volvo 12 124 10 051 21% 91 690 86 644 6%

 Mack

Leveranserna av Macklastbilar uppgick till 2 178 fordon under oktober månad, en ökning med 45 procent jämfört med oktober 2012.

Leveranser per marknad:

Leveranser Oktober Förändring Ackumulerat under året Förändring
Mack 2013 2012 2013 2012
Europa 18 -100% 1 44 -98%
   Västra Europa 1
   Östra Europa 18 -100% 44 -100%
Nordamerika 1 931 1 056 83% 15 479 18 454 -16%
Sydamerika 163 342 -52% 1 686 2 282 -26%
Asien 14 30 -53%
Övriga marknader 84 90 -7% 793 948 -16%
Totalt Mack 2 178 1 506 45% 17 973 21 758 -17%
Tunga lastbilar (>16t) 2 178 1 506 45% 17 973 21 758 -17%
Totalt Mack 2 178 1 506 45% 17 973 21 758 -17%

Renault Trucks

I oktober levererades 4 797 Renaultlastbilar vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma månad föregående år. I Östra Europa har leveranserna minskat med 30 procent.

I juni lanserade Renault ett helt nytt produktprogram bestående av fyra olika lastbilsserier; T-serien för fjärrtransport, C-serien för anläggningsarbete, K-serien för tungt anläggningsarbete och D-serien för distribution.

Renaults nya produktprogram har fått ett gott mottagande ifrån både kunder och leverantörer. Dock har produktionen precis satt igång och demonstrationsfordon levereras just nu till kunderna som kommer att testa lastbilarnas egenskaper under en tid innan de lägger nya ordrar.

Följaktligen är orderingången av nya Renaultlastbilar låg, eftersom inga ordrar i Europa tas emot för den gamla generationens produkter, och orderingången för de nya lastbilarna inte har tagit fart ännu. Produktionstakten för det första kvartalet kommer att justeras för en lägre efterfrågan.

Leveranser per marknad:

Leveranser Oktober Förändring Ackumulerat under året Förändring
Renault Trucks 2013 2012   2013 2012
Europa 4 103 4 266 -4% 27 639 34 017 -19%
   Västra Europa 3 730 3 736 0% 25 318 29 812 -15%
   Östra Europa 373 530 -30% 2 321 4 205 -45%
Nordamerika 34 43 -21% 158 108 46%
Sydamerika 80 122 -34% 713 974 -27%
Asien 154 343 -55% 1 705 3 194 -47%
Övriga marknader 426 664 -36% 4 021 4 604 -13%
Totalt Renault Trucks 4 797 5 438 -12% 34 236 42 897 -20%
Lätta lastbilar (< 7t) 1 297 1 201 8% 9 497 11 599 -18%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 611 830 -26% 5 462 6 061 -10%
Tunga lastbilar (>16t) 2 889 3 407 -15% 19 277 25 237 -24%
Totalt Renault Trucks 4 797 5 438 -12% 34 236 42 897 -20%

UD

I oktober levererades 1 789. Vilket är en ökning med 17 procent jämfört med oktober föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Oktober Förändring Ackumulerat under året Förändring
UD 2013 2012* 2013 2012
Nordamerika 12 60 -80% 236 429 -45%
Sydamerika 3 41 -93% 138 133 4%
Asien 1 358 1 204 13% 11 543 13 580 -15%
Övriga marknader 425 226 88% 3 742 3 811 -2%
Totalt UD 1 798 1 531 17% 15 659 17 953 -13%
Lätta lastbilar (< 7t) 151 191 -21% 1 220 1 678 -27%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 736 733 0% 6 650 9 228 -28%
Tunga lastbilar (>16t) 911 607 50% 7 789 7 047 11%
Totalt UD 1 798 1 531 17% 15 659 17 953 -13%
Ej konsoliderad verksamhet
   DND (100%) 4 39 -90% 185 384 -52%
Totalt 1 802 1 570 15% 15 844 18 337 -14%

* Omräknat enligt nya redovisningsregler från den 1 januari 2013, där 50-50 joint-ventures konsolideras enligt kapitalandelsmetoden istället för klyvningsmetoden.

Eicher*

Leveranserna av lastbilar uppgick i oktober till 2 614 lastbilar, en minskning med 23 procent jämfört med samma månad föregående år.

Leveranser per marknad:

Leveranser Oktober Förändring Ackumulerat under året Förändring
Eicher (100%) 2013 2012 2013 2012
Asien 2 614 3 416 -23% 27 250 32 400 -16%
Totalt Eicher 2 614 3 416 -23% 27 250 32 400 -16%
Lätta lastbilar (< 7t) 437 406 8% 3 798 3 910 -3%
Medeltunga lastbilar (7-16t) 1 718 2 271 -24% 17 451 21 765 -20%
Tunga lastbilar (>16t) 459 739 -38% 6 001 6 725 -11%
Totalt Eicher 2 614 3 416 -23% 27 250 32 400 -16%

* För 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

2013-11-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations
Volvo Group:
Karin Wik, +46 765-53 10 20

Truck brands:
Renault Trucks, Charlotte Roudovski, +33
4 72 96 29 76
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33


Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo, +46 31 661191
John Hartwell, Volvo Group North America, +1
201-252-8844

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2013-11-20 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar