Lastbilsleveranser oktober 2015

I oktober 2015 uppgick leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamhet till 20.193 fordon. 

Lastbilsleveranserna i oktober 2015 ökade med 15 procent i Europa och med 6 procent i Nordamerika. Däremot minskade leveranserna i Sydamerika med 31 procent och i Asien med 3 procent. Totalt levererade Volvokoncernens helägda verksamheter 20.193 lastbilar, vilket var 2 procent fler än under oktober 2014. Tillverkningen i Nordamerika kommer att justeras som en konsekvens av lägre efterfrågan och höga lagernivåer i distributionsledet.

Totala antalet leveranser per marknad för alla varumärken (Volvo, UD Trucks, Renault Trucks, Mack, Dongfeng och Eicher): se bifogad PDF

19 november 2015

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Anders Christensson, AB Volvo 031 661191

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2015 kl 08.30.


Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar