Ny VD för Volvo Bussar

NY VD FÖR VOLVO BUSSAR Till ny VD för Volvo Bussar har utsetts Jan Engström. Han tillträder sin nya befattning den 1 januari 1999. Jan Engström kommer närmast från AB Volvo där han sedan 1993 varit finansdirektör och medlem av Volvos koncernledning. Han efterträder Björn Larsson, som kommer att övergå till arbetsuppgifter inom affärsutveckling och projekt på koncernnivå. Ny finansdirektör i AB Volvo har ännu inte utsetts. Tills ny finansdirektör utsetts kommer Jan Engström att kvarstå i denna befattning vid sidan av VD- posten på Volvo Bussar. Volvo Bussar har genomgått en period av förvärv och geografisk expansion. Parallellt med ett fortsatt deltagande i struktureringen av bussindustrin intensifieras nu arbetet med att konsolidera verksamheten för att snabbt tillgodogöra sig de synergier som förvärven medfört. - Volvo Bussar är inne i en intensiv period av sin utveckling, säger Leif Johansson, koncernchef i Volvo. Jan Engström, som är väl insatt i Volvos bussverksamhet, kombinerar finansiell och industriell kompetens med internationell erfarenhet. Egenskaper som kommer att vara till stor nytta för Volvo Bussar i den integrations- och struktureringsfas som nu pågår. 1998-12-14 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00020/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00020/bit0002.doc

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar