Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 529 000 A-aktier till sammanlagt 529 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 28 februari, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 544 976 600 A-aktier och 1 583 443 620 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 703 320 962,00 baserat på antalet registrerade aktier.

2013-02-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 115 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2012 cirka 304 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20130228 kl 07.30.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar