Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 184 779 A-aktier till sammanlagt 184 779 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 29 november, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 521 798 953 A-aktier och 1 606 621 267 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 682 461 079,70 baserat på antalet registrerade aktier.

2013-11-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 031-66 12 32 alt. 0765-53 10 20.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20131129 kl 07.30.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar