Peter Karlsten ny teknisk direktör i koncernen och vd för Volvo Powertrain

Chefen för Volvo Trucks North America, Peter Karlsten, har utsetts till ny vd för Volvo Powertrain. Peter Karlsten tillträder tjänsten den förste december då hans företrädare Lars-Göran Moberg går i pension. Karlsten tar även över rollen som teknisk direktör för Volvokoncernen och blir ny medlem av koncernledningen.

Peter Karlsten har varit chef för Volvos nordamerikanska lastvagnsverksamhet sedan 2003. Dessförinnan var han chef för Volvo Lastvagnar i Brasilien. Karlsten har tidigare ett förflutet inom bland annat ABB och är utbildad ingenjör och ekonom.
”Lars-Göran Moberg har gjort ett mycket fint jobb under åren av omstrukturering och fokusering efter de stora förvärven i början av 2000 talet,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson i en kommentar.
”Peter Karlsten har en mångårig internationell erfarenhet inom såväl tillverkning som marknad. Jag är övertygad att han kommer att starkt bidra till att hjälpa till att utveckla och genomföra koncernens internationella expansion och strategiska utveckling," säger Leif Johansson vidare.

2007-08-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2007-08-30 kl 16.30.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar