Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedom försäljningen av Volvo Personvagnar

REGERINGSRÄTTEN FASTSTÄLLER FÖRHANDSBESKEDOM FÖRSÄLJNINGEN AV VOLVO PERSONVAGNAR Regeringsrätten har i beslut den 25 november 1999 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om AB Volvos försäljning av Volvo Personvagnar. Det innebär enligt Volvos beräkningar att försäljningen inte innebär någon skattepliktig reavinst. AB Volvo har som tidigare meddelats ansökt om förhandsbesked vad gäller inkomstskatt vid försäljningen av aktierna i Volvo Personvagnar till Ford Motor Company. Tidigare i år bekräftade Skatterättsnämnden i ett enhälligt beslut Volvos uppfattning om principerna för hur det skattepliktiga resultatet skall beräknas. Riksskatteverket överklagade till Regeringsrätten som nu i ett beslut fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked. Regeringsrättens beslut var enhälligt. 1999-11-25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00270/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00270/bit0003.doc

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar