Sammanställning av övertaligheten inom Volvo Personvagnars komponentbolag

SAMMANSTÄLLNING AV ÖVERTALIGHETEN INOM VOLVO PERSONVAGNARS KOMPONENTBOLAG Med anledning av de tidigare aviserade neddragningarna inom Volvo Personvagnar är nu också Personvagnars dotterbolag, Volvo Personvagnar Komponenter, klart med sin översyn av verksamheten. Inom Komponentbolaget finns en övertalighet av 890 arbetstillfällen, varav 186 tjänstemän och 704 arbetare. I denna siffra ingår Komponentbolagets enheter i Göteborg som tidigare har varslat 35 tjänstemän och, som tidigare meddelats, 95 arbetare och 30 tjänstemän i Köping. Idag läggs varsel för 155 medarbetare i Skövde och inom kort för 410 i Olofström. Övertaligheten inom de tre divisionerna är fördelade enligt följande: Division Motor - 280 arbetstillfällen Övertaligheten inom Volvo Personvagnar Komponenter, division Motor kommer under 1999 att uppgå till 280 medarbetare. Division Motor har därför idag lämnat in varsel till Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län om uppsägning. Varslet omfattar totalt 155 arbetstillfällen i Skövde, varav 127 arbetare och 28 tjänstemän. Tidsbegränsade anställningar och avtal som löper ut under nästkommande år uppgår till 125, vilket gör att varslet reduceras till 127 resp 28. Division Transmission - 165 arbetstillfällen Inom Volvo Personvagnar Komponenter, division Transmission kommer övertaligheten under 1999 att uppgå till 125 arbetare och 40 tjänstemän. Division Transmission har på onsdagen till Länsarbetsnämnden i Västmanland lämnat in varsel om uppsägning av totalt 125 arbetstillfällen, 95 arbetare och 30 tjänstemän i Köping på grund av arbetsbrist. Tidsbegränsade anställningar och avtal som löper ut under 1999 gör att varslet reduceras till 95 arbetare och 30 tjänstemän. Division Karosskomponenter - 410 arbetstillfällen Volvo Personvagnar Komponenter AB, division Karosskomponenter i Olofström avser att inom kort till Länsarbetsnämnden i Blekinge län lämna in varsel om uppsägning. Karosskomponenters totala övertalighet i Olofström är 410 medarbetare, varav 335 inom produktionen och 75 tjänstemän. 1998-12-10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar