Svensk vattenforskare får Volvos miljöpris

Malin Falkenmark, professor vid Naturvetenskapliga Forskningsrådet i Stockholm, tilldelas Volvos Miljöpris 1998 för sina banbrytande forskningsinsatser inom området vattenförsörjning. Hon delar priset med den kanadensiske forskaren David Schindler. En snabbt ökande befolkning och en växande världsekonomi sätter den globala vattenförsörjningen under stark press. Cirka 80 av världens länder har idag brist på rent färskvatten. Även i länder med god tillgång på vatten är kvaliteten hotad av olika föroreningar. Att säkra vattenförsörjningen i världen är därför en mycket angelägen fråga och en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Falkenmark och Schindler har genom sitt arbete bidragit till att öka den globala förståelsen för vattenfrågornas betydelse, och med nya fakta påverkat både politiker och industri att vidta åtgärder för att minska problemen. Falkenmark ­ auktoritet inom vattenförsörjning Malin Falkenmark har som ingen annan bidragit till placera vattenfrågorna högt upp på den internationella agendan. Hon är professor vid Svenska Naturvetenskapliga Forskningsrådet i Stockholm och har under sin långa karriär bland annat anlitas av olika FN-organ och Världsbanken. Falkenmark är också ordförande i Stockholm Water Symposiums vetenskapliga kommitté. Malin Falkenmarks insatser har på ett avgörande sätt medverkat till att effektivisera vattenförsörjningen både i industrialiserade länder och i utvecklingsländer. Genom att klargöra hur vattenförsörjningen hänger ihop med olika miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer har Falkenmark bidragit till att ge en helhetsbild av och öka förståelsen för vattenproblematiken. Hon har också mycket framgångsrikt agerat "brobyggare" mellan forskare inom olika fält. Falkenmark är den första forskare som har påvisat riskerna med att använda forskningsresultat från tempererade zoner som utgångspunkt för analyser av andra klimatzoner. Hon är också den första svenska mottagaren av Volvos Miljöpris. Pionjärarbete inom övergödning och försurning David Schindler är professor vid University of Alberta i Edmonton, Kanada. Han har ansvarat för en mängd forskningsprojekt främst inriktade på att kartlägga effekterna av olika föroreningar på färskvatten. Försurning, övergödning, kemiska föroreningar och klimatförändringar är några av de områden där Schindler's forskning genererat nya fakta. Volvos Miljöpris 1998 kommer att delas ut vid en ceremoni i Bryssel den 27 oktober. Den sammanlagda prissumman uppgår till 1,5 miljoner kronor. Volvos Miljöpris instiftades 1988 och årets pris är det nionde i ordningen. 1998-07-07 För mer information om pristagarna och Volvos Miljöpris kontakta: AB Volvo, Environmental and Public Affairs, Anders Johannesson, tel 031- 591188.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera