Svensk vattenforskare får Volvos miljöpris

SVENSK VATTENFORSKARE FÅR VOLVOS MILJÖPRIS Malin Falkenmark, professor vid Naturvetenskapliga Forskningsrådet i Stockholm, tilldelas vid en ceremoni i Bryssel idag Volvos Miljöpris 1998 för sina banbrytande forskningsinsatser inom området vattenförsörjning. Hon delar priset med den kanadensiske forskaren David Schindler. En snabbt ökande befolkning och en växande världsekonomi sätter den globala vattenförsörjningen under stark press. Cirka 80 av världens länder har idag brist på rent färskvatten. Även i länder med god tillgång på vatten är kvaliteten hotad av olika föroreningar. Att säkra vattenförsörjningen i världen är därför en mycket angelägen fråga och en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Falkenmark och Schindler har genom sitt arbete bidragit till att öka den globala förståelsen för vattenfrågornas betydelse, och med nya fakta påverkat både politiker och industri att vidta åtgärder för att minska problemen. - Vi på Volvo är stolta att belöna två högt meriterade forskare för deras arbete. Miljöomsorg är ett av Volvos kärnvärden, lika viktigt som säkerhet och kvalitet. Därför är det naturligt att vi uppmuntrar forskning inom miljöområdet, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. Leif Johansson framhåller vidare att omtanke om miljön har blivit en allt större konkurrensfördel och att Volvos ambition är att bli ledande i detta område inom transportindustrin. Han uppmanar också till mer samarbete mellan transportindustri och myndigheter för att möjliggöra effektivare och sundare transportlösningar. Falkenmark ­ auktoritet inom vattenförsörjning Malin Falkenmark har som ingen annan bidragit till placera vattenfrågorna högt upp på den internationella agendan. Hon är professor vid Svenska Naturvetenskapliga Forskningsrådet i Stockholm och har under sin långa karriär bland annat anlitas av olika FN-organ och Världsbanken. Falkenmark är också ordförande i Stockholm Water Symposiums vetenskapliga kommitté. Malin Falkenmarks insatser har på ett avgörande sätt medverkat till att effektivisera vattenförsörjningen både i industrialiserade länder och i utvecklingsländer. Genom att klargöra hur vattenförsörjningen hänger ihop med olika miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer har Falkenmark bidragit till att ge en helhetsbild av och öka förståelsen för vattenproblematiken. Hon har också mycket framgångsrikt agerat "brobyggare" mellan forskare inom olika fält. Falkenmark är den första forskare som har påvisat riskerna med att använda forskningsresultat från tempererade zoner som utgångspunkt för analyser av andra klimatzoner. Hon är också den första svenska mottagaren av Volvos Miljöpris. Pionjärarbete inom övergödning och försurning David Schindler är professor vid University of Alberta i Edmonton, Kanada. Han har ansvarat för en mängd forskningsprojekt främst inriktade på att kartlägga effekterna av olika föroreningar på färskvatten. Försurning, övergödning, kemiska föroreningar och klimatförändringar är några av de områden där Schindler's forskning genererat nya fakta. Volvos Miljöpris instiftades 1988 för att stödja forskning inom miljöområdet. Årets pris är det nionde i ordningen och den sammanlagda prissumman uppgår till 1,5 miljoner kronor. 1998-10-27 För mer information om pristagarna och Volvos Miljöpris kontakta: AB Volvo, Lena Gevert, Koncernsamordnare Miljö, Tel 031 59 69 90. På vår websida www.environment-prize.com erbjuder vi direktsändning från prisceremonin med början klockan 17.00 den 27 oktober 1998. Fotografier från ceremonin kommer att tillhandahållas på morgonen den 28 oktober. Efter ceremonin kommer vi på Internet också att erbjuda en video där de viktigaste delarna kommer att finnas med. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00190/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00190/bit0002.doc

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar