Volvo - de tre första kvartalen 2001 - kortversion

Volvo -de tre första kvartalen 2001 - kortversion "Volvokoncernen präglas av konjunkturanpassande åtgärder, och långsiktigt byggande av en effektiv industriell struktur. Den besvärliga marknadssituationen har medfört ett otillfredsställande resultat, men vårt arbete med att säkra kassaflödet har gett resultat och samtliga affärsområden uppvisar ett positivt kassaflöde i tredje kvartalet. Samtidigt som vi fokuserar på kostnadsrationaliseringar prioriteras den offensiva förnyelsen av produktprogrammen och därigenom förbättringen av vår marknadsposition", säger Leif Johansson, koncernchef. De tre första kvartalen 2001 2000 Nettoomsättning, Mkr 131 982 87 155 Rörelseresultat exkl 2 413 4 998 strukturkostnader, Mkr * Rörelseresultat, Mkr* -312 4 998 Resultat efter finansiella -1 319 4 859 poster, Mkr Nettoresultat, Mkr -980 3 522 Försäljningstillväxt, % 51 4 Resultat per aktie, exklusive strukturkostnader senaste 12- 5,30 11,90 månadersperioden, kronor Avkastning på eget 2,4 5,4 kapital, exklusive strukturkostnader, % * Volvos rörelseresultat under de tre första kvartalen 2001 har påverkats positivt med 1,458 Mkr genom aktivering av utvecklingskostnader. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet påverkades negativt med 472 Mkr avseende underskott i Volvos svenska pensionsstiftelse. Rörelseresultat Tredj Första tre e kvartalen kvart alet Mkr 2001 2000 2001 2000 Global Trucks -340 53 449 729 Bussar -185 65 -293 278 Anläggningsmaskiner 266 282 755 1 333 Marina och Industriella Drivsystem 141 121 530 421 Aero 118 72 564 460 Financial Services 69 220 245 1 348 Övrigt -281 -122 163 429 Rörelseresultat* -212 691 2 413 4 998 Strukturkostnader -1 - -2 - 406 725 Rörelseresultat -1 691 -312 4 998 618 * Exklusive strukturkostnader För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com. AB Volvo 2001-10-24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00120/bit0001.PDF

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar