Volvo Aero säljer sin amerikanska serviceaffär

 

Volvo Aero har tecknat ett avtal om försäljning av sitt amerikanska dotterbolag Volvo Aero Services. Försäljningen beräknas få en negativ påverkan på rörelseresultatet för Volvokoncernen under det andra kvartalet på cirka 200 Mkr samtidigt som affären förväntas leda till en positiv påverkan på koncernens nettofinansiella ställning under det tredje kvartalet på cirka 400 Mkr.

 

Bakom försäljningen av Volvo Aero Services ligger Volvo Aeros strategi att fokusera på sin kärnverksamhet, att utveckla och tillverka komponenter till flygmotorer, men också ambitionen att minska bolagets kapitalbindning.

”Det här beslutet ligger i linje med vår strategi att växa som komponenttillverkare inom flyg- och rymdindustrin”, säger Volvo Aeros vd, Staffan Zackrisson. ”Vi har med tiden konstaterat att synergierna mellan den verksamheten och den som bedrivs inom Volvo Aero Services är små”.

Verksamheten för underhåll av motorer till flygplan och gasturbiner som idag bedrivs i Trollhättan berörs inte av affären.

Försäljningen beräknas få en negativ påverkan på rörelseresultatet för Volvokoncernen under det andra kvartalet på cirka 200 Mkr. Försäljningen är bland annat avhängig att sedvanliga godkännanden erhålls och beräknas kunna slutföras under det tredje kvartalet i år var vid den förväntas ge en positiv påverkan på koncernens nettofinansiella ställning med cirka 400 Mkr.

Under 2009 hade Volvo Aero Services en försäljning på 1,4 miljarder kronor. Totalt berörs 160 anställda vid Volvo Aero Services i Nordamerika.

2010-07-12

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Volvo Aeros informationschef Fredrik Fryklund, 0520-94401 eller 0703-19 23 96.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 90 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2009 omkring 218 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar