Volvo Aero träffar principöverenskommelse om köp av Norsk Jetmotor AS

VOLVO AERO TRÄFFAR PRINCIPÖVERENSKOMMELSE OM KÖP AV NORSK JETMOTOR AS Volvo Aero har träffat en principöverenskommelse om att förvärva 67 procent av den norska tillverkaren av flygmotorkomponenter Norsk Jetmotor i Kongsberg. Säljare är norska staten och Kongsberg Gruppen. Övriga ägare i Norsk Jetmotor är de båda flygmotortillverkarna Pratt&Whitney, USA, med 22 procents andel och Snecma, Frankrike, med 11 procent. - Norsk Jetmotors och Volvo Aeros verksamheter är kompletterande, säger Volvo Aeros VD Fred Bodin. Det innebär att ett förvärv förstärker vår gemensamma position på den civila flygmotormarknaden. - Volvo Aero har utarbetat en god industriell plan. Med denna som bas kommer Volvo Aero att bli en bra strategisk ägare för Norsk Jetmotor, säger konsernchef Jan T Jørgensen i Kongsberg Gruppen. Norsk Jetmotor, beräknas omsätta cirka 750 milj NOK under 1998, har sin verksamheten huvudsakligen inom produktion av civila flygmotorkomponenter. Volvo Aero omsatte 7,5 miljarder SEK under 1997. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och översyner av militära och civila flygmotorer, utveckling och tillverkning av motorkomponenter till rymdraketer och gasturbiner samt produktion av fordonskomponenter. Volvo Aero har också en växande roll inom leasing av flygmotorer samt försäljning av olika tjänster kopplade till flygverksamhet. Enligt principöverenskommelsen skall ett slutgiltigt avtal undertecknas före 1998 års utgång. 1998-10-19

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.