Volvo Aero utökar sin andel i gasturbinen LM2500

Volvo Aero och General Electric Company har tecknat ett avtal som innebär att Volvo Aero utökar sin andel i den stationära gasturbinen LM2500®. Den totala omsättningen för tilläggsavtalet förväntas bli cirka en miljard kronor för Volvo Aero.

Det nya kontraktet gäller 10-13 spoolen i högtryckskompressorn för samma gasturbin. Genom denna utökning kommer Volvo Aero att bli ansvarigt för nästan alla skivor och spoolar i högtryckskompressorsektionen, (dvs steg 1 till 16). Det nya avtalet med GE innebär en investering på cirka 140 miljoner kronor. För de kommande 10-15 åren beräknas omsättningen för Volvo Aeros andel i LM2500® bli ungefär 250 miljoner kronor per år. Volvo Aero är sedan 1997 riskdelande partner i LM2500®, en gasturbin som främst är avsedd för industriella och marina applikationer. LM2500®, som blivit känd som den mest tillförlitliga gasturbinen i sin klass, har en effekt på 18-34 MW. Sedan LM2500® lanserades på 1970-talet har mer än 2 000 gasturbiner levererats. Sedan Volvo Aero gick in som partner 1997 har det handlat om cirka 100 gasturbiner per år och även i fortsättningen väntas leveranserna ligga på den nivån. Volvo Aero har tillverkat 3-9 spoolen till högtryckskompressorn i LM2500® under en följd av år. 2004 skrev GE och Volvo Aero ett tilläggsavtal, som avser kompressorskivor (steg 1 och 2) och spool 14-16 till samma gasturbin. LM2500® är ett derivat av flygmotorn CF6-6 där Volvo Aero och GE sedan länge samarbetar. Volvo Aero är också en riskdelande partner med GE i de industriella gasturbinerna LM1600®, LM6000™ och LMS100®. Volvo Aero och GE har haft ett nära samarbete i många år i olika projekt rörande militära flygmotorer och komponenter för gasturbiner för civila och industri/marina applikationer. 2005-10-06 För ytterligare information, kontakta Rolf Stoor, marknadsansvarig inom produktområde Engines, Volvo Aero, tfn 0520-946 36 eller 070-5775892. Bild på komponenttillverkning till LM2500® finns att hämta på Internet. www.volvoaero.com/newsmedia/image+bank/engine+components/

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar