Volvo bildar ny helägd importör i södra Afrika

VOLVO BILDAR NY HELÄGD IMPORTÖR I SÖDRA AFRIKA Volvo bildar ett nytt helägt importörsbolag med ansvar för Volvos verksamhet i södra Afrika. Det är innebörden i en principöverenskommelse som nu slutits mellan Volvo och aktieägarna i Volvos nuvarande importör Scandinavian Motor Corporation samt berörda banker. Principöverenskommelsen innebär bland annat att Volvo förvärvar tillgångar om cirka USD 30 miljoner från Scandinavian Motor Corporation och att Volvo bildar ett nytt helägt importörsbolag som från och med den 1 januari år 2000 kommer att ansvara för Volvos verksamhet i södra Afrika. Majoriteten av de cirka 1.000 anställda i Scandinavian Motor Corporation och dess dotterbolag som varit engagerade i Volvo-relaterad verksamhet kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. Billy Rautenbach, VD för Scandinavian Motor Corporation, kommer att fungera som rådgivare åt Volvo och det nystartade bolaget. För att garantera en effektiv övergång till den nya importörsfunktionen och att upprätthålla en hög servicenivå kommer Volvo och Scandinavian Motor Corporation med omedelbar verkan att säkerställa reservdelsförsörjningen till Volvos kunder i regionen. Volvo har i samarbete med Scandinavian Motor Corporation byggt upp en verksamhet med starka positioner på marknaderna i södra Afrika. Verksamheten omfattar även lokal montering av lastbilar och bussar. Denna monteringsanläggning, belägen i Botswana, kommer enligt principöverenskommelsen att drivas i Volvos regi. Volvo säljer årligen cirka 500 lastbilar och 200 bussar i södra Afrika. Volvo har också försäljning av anläggningsmaskiner, marin- och industrimotorer samt flygmotorer i södra Afrika. 1999-11-01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar