Volvo Excavators i Eslöv varslar 165 anställda

Volvo Excavators i Eslöv har idag till Länsarbetsnämnden i Malmö inlämnat varsel om uppsägning av 165 anställda vid företagets anläggning i Eslöv. Av de berörda är 105 kollektivanställda och 60 tjänstemän. Totalt har företaget idag ca 750 anställda. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omgående. Som ett led i integrationen med den verksamhet i Korea som Volvo Construction Equipment förvärvat från Samsung, kommer som tidigare meddelats huvudansvaret för VCE´s grävmaskinaffär att förläggas till Korea. En annan orsak till neddragningarna är att Volvo Excavators har en otillfredställande lönsamhet samt att konkurrensen i branschen ökat under de senaste åren, vilket är en trend som ytterligare förstärkts pga av den ekonomiska situationen i Asien. För att klara framtida åtaganden genomförs nu en omfattande satsning på verksamhetsutveckling med fokusering på kvalitet, produktkostnad, produktivitet och ledtid. 1998-06-18 För ytterligare information, kontakta; Folke Becker, VD Volvo Excavators AB 0413-671 55 Bengt Adolvsson, personalchef Volvo Excavators AB 0413-672 53

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera