Volvo global trucks leveranser, januari-november 2001

VOLVO GLOBAL TRUCKS LEVERANSER, JANUARI-NOVEMBER 2001 Leveranserna från Volvo Global Trucks, som omfattar Mack Trucks, Inc., Renault V.I. och Volvo Lastvagnar uppgick under perioden januari t o m november 2001 till 141 923 enheter jämfört med 169 716 under motsvarande period i fjol. Den totala orderingången minskade med 12procent. Orderingången minskade med 37 procent i Nordamerika och med 3 procent Europa jämfört med samma period 2000. "Nu när året lider mot sitt slut, kan vi konstatera att marknaden i Nordamerika inte visar några tecken till förbättring. I Europa är efterfrågan fortsatt stark och framför allt marknaderna i södra Europa ligger kvar på en väldigt hög nivå. Våra leveranser i Sydamerika samt på vissa nyckelmarknader i Asien har ökat," säger Tryggve Sthen, VD för Volvo Global Trucks. Leveranser per marknad: 2001 2000 +/- % Marknad Europa, total 90 142 97 935 -8 varav Västra Europa 83 373 91 580 -9 Östra Europa 6 769 6 355 7 Nordamerika 31 685 53 473 -41 Sydamerika 5 292 4 676 13 Asien 5 736 6 149 -7 Övriga 9 068 7 483 21 Totalt 141 923 169 716 -16 Mack Trucks, Inc. Under perioden januari-november 2001 levererade Mack 21 565 enheter, vilket var 35 procent färre än under motsvarande period i fjol. Leveranserna av tunga lastbilar uppgick till 20 756 och mellantunga till 809 (jämfört med 1 225 år 2000). För att anpassa produktionen till den vikande efterfrågan på den Nordamerikanska marknaden, kommer företaget att införa tre veckors produktionsstopp i sina fabriker under januari månad. Fabriken i Winnsboro, North Carolina, kommer att införa produktionsstopp vecka 1-3 och fabriken i Macungie, Pennsylvania, kommer att ha produktionsstopp vecka 1-2. Leveranser per marknad: Marknad 2001 2000 +/- % Nordamerika 19 514 31 666 -38 Sydamerika 1 130 513 120 Asien 52 13 300 Övriga 869 849 2 Totalt 21 565 33 041 -35 Renault V.I. Under perioden januari-oktober 2001 levererade Renault V.I. 58 702 enheter, vilket var en minskning med knappt 1 procent. Antalet tunga lastbilar uppgick till 30 006 vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma period i fjol. Försäljningen av Kerax-modellen fortsätter att gå bra med en ökning med 20 procent i år. Renault V.I.s leveranser i det lätta segmentet ökade med 9 procent. Den lätta skåpbilen Master ökade med 17 procent. Leveranserna på den franska marknaden uppgick till en nivå som motsvarade samma period i fjol med totalt 28 236 levererade enheter. Leveranserna till marknader utanför Europa ökade med 8 procent. Leveranser per marknad: 2001 2000 +/- % Marknad Europa, 52 171 53 129 -2 totalt varav Västra Europa 49 593 50 549 -2 Östra Europa 2 578 2 580 0 Asien 525 1 163 -55 Övriga 6 006 4 859 24 Totalt 58 702 59 151 -1 Volvo Lastvagnar Under perioden januari-november har Volvo Lastvagnar levererat 61 656 fordon, varav 1 757 var Mitsubishi Canter. Den nya generationen av Volvo FH och Volvo FM lanserades i november och har fått ett mycket bra mottagande. Produktionsstart sker direkt efter nyår i Sverige och något senare i Belgien. Den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar fortsätter att utvecklas negativt. I västra Europa ligger leveranserna alltjämt kvar på en hög nivå. Efterfrågan varierar emellertid stort mellan olika delmarknader. Under året har utvecklingen varit mycket gynnsam på flera viktiga marknader i Asien, däribland Sydkorea och inte minst Kina, där Volvo kontinuerligt ökat sin försäljning Leveranser per marknad: 2001 2000 +/- % Marknad Europa, 37 971 44 806 -15 totalt varav Västra Europa 33 780 41 031 -18 Östra Europa 4 191 3 775 11 Nordamerika 12 171 21 807 -44 Sydamerika 4 162 4 163 0 Asien 5 159 4 973 4 Övriga 2 193 1 775 24 Totalt 61 656 77 524 -20 19 december, 2001 För ytterligare information, v.g. kontakta: Jennifer Downes, Volvo Global Trucks: tel 031-66 70 21 John Mies, Mack Trucks, Inc.: tel +1-610- 709 35 91 Bernard Lancelot, Renault V.I.: tel +33-4-72 96 27 59 Claes Claeson, Volvo Truck Corporation: tel +46-31-66 39 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01240/bit0001.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar