Volvo inför personaloptioner till ledande befattningshavare

VOLVO INFÖR PERSONALOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE. Volvos styrelse har idag beslutat införa ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet utgörs av s.k. personaloptioner. Syftet är att skapa ett konkurrenskraftigt, långsiktigt kompensationsprogram, som ger en stark koppling till utvecklingen av Volvos aktiekurs. Dagens beslut avser tilldelning av optioner för år 2000 och 2001. Avsikten är dock att skapa förutsättningar för ett rullande program med fortsättning även följande år. De slutliga villkoren för tilldelning av optioner år 2001 är ej fastställda och kommer att kommuniceras vid senare tidpunkt. Optionsprogrammet kommer enbart att omfatta existerande aktier och leder därmed ej till någon utspädning för nuvarande aktieägare. Under år 2000 kommer totalt 600.000 optioner att tilldelas ca 70 ledande befattningshavare inom Volvokoncernen, varav koncernchef och VD Leif Johansson får 50.000 optioner. För året 2001 kommer programmet att omfatta även befattningshavare inom Scania, under förutsättning att EU-kommissionen godkänner Volvos förvärv av Scania. Den slutliga tilldelningen för år 2001 kommer att bero på graden av uppfyllnad av finansiella mål. De under år 2000 tilldelade optionerna har en lösenkurs av 244 kronor, vilket motsvarar 110% av fastställd kurs vid tilldelning. Optionerna ger befattningshavaren en rätt att from 31 mars 2002 till 31 mars 2003 för varje option förvärva en aktie i Volvo för 244 kronor, alternativt erhålla aktier till det värde som utgörs av skillnaden mellan den då aktuella aktiekursen och fastställd lösenkurs vid tilldelning Befattningshavaren skall ej erlägga någon betalning för optionerna. Dessa är ej överlåtbara under löptiden och om befattningshavaren slutar på egen begäran under löptiden, upphör optionerna att gälla. Volvo har säkrat de åtaganden som företaget ingår genom optionsprogrammet för år 2000, inklusive sociala avgifter, för framtida kursuppgångar. Säkringen medför att den beräknade totala kostnaden för programmet uppgår till 10 -12 MSEK. 2000-01-12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar