Volvo Lastvagnars globala verksamhet ISO 9001-certifierat

VOLVO LASTVAGNARS GLOBALA VERKSAMHET ISO 9001-CERTIFIERAT Volvo Lastvagnar har erhållit ISO 9001-certifikat för hela företagets världstäckande verksamhet. Certifikatet intygar att det globala ledningssystemet för kvalitet uppfyller kraven i den internationella standarden. Det övergripande certifikatet bygger på de 57 separata certifikat som successivt utfärdats för alla delar av organisationen runt om i världen under en period av sex år. De första erhölls för produktionsenheterna i Skövde och Köping i november 1993. "Detta cerifikat markerar att ett viktigt delmål uppnåtts i vår ambition för att skapa ett starkt, globalt företag som överträffar våra kunders förväntningar. En förutsättning för att uppnå detta är att vi överallt i världen håller samma höga kvalitetsnivå på både produkter och tjänster. Vårt gemensamma kvalitetssystem, som vi nu har certifierat, hjälper till att säkerställa detta" säger Volvo Lastvagnars VD, Karl-Erling Trogen. Certifieringen har genomförts av Lloyds Register (LRQA) som sedan 1998 är ensamleverantör till Volvo Lastvagnar för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem."Det är mycket ambitiöst att ett stort världstäckande företag som Volvo Lastvagnar genomför en ISO 9001-certifiering av sin totala verksamhet och dessutom genomför detta konsekvent inom alla sina enheter " säger Bertil Olsson, samordnare av certifieringsverksamheten i Norden och Baltikum, för Lloyds Register (LRQA) Volvo Lastvagnar tilldelades 1998 Utmärkelsen Svensk Kvalitet av kung Carl XVI Gustav - det första företag som fått denna utmärkelse för en global verksamhet. Domarkommitténs motivering var: "I en stor global organisation har företaget lyckats få ett systematiskt förbättringsarbete att framgångsrikt genomsyra stora delar av verksamheten. Volvo Lastvagnar är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige." 2000-01-24 För mer information, v g kontakta: Per Nordsjö, Tel: 031-66 21 40, mobil: 0706-37 33 47. e-mail:vtc1.pernor@memo.volvo.se Bertil Olsson, Lloyds Register, Tel: 031-124510, mobil:0708-17 00 44. e-mail:bertil.olsson@lr.org ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar