Volvo Lastvagnars leveranser jan-febr. 2000

VOLVO LASTVAGNARS LEVERANSER JANUARI - FEBRUARI 2000 Volvo Lastvagnars leveranser under januari - februari 2000 uppgick till 11.317 lastbilar, och fördelade sig enligt följande: 1999 2000 Europa, totalt 6.871 6.529 -5 varav Västra Europa 6.538 6.100 -7 Östra Europa 333 429 +29 Nordamerika 4.860 3.739 -23 Sydamerika 598 487 -19 Asien 263 374 +42 Övriga marknader 179 188 +5 Totalt 12.771 11.317 -11 Efterfrågan på lastbilar i Västra Europa var, under januari - februari, fortsatt mycket god och Östra Europa ökade från en låg nivå. Lastbilsmarknaden i Nordamerika är tillfälligt dämpad efter en tids överproduktion och genomgår en justering som innebär minskad produktion generellt. Volvo Lastvagnars leveranser i Europa minskade med 5 % i relation till den mycket höga leveranstakten under motsvarande period 1999. Volvos lastbilsproduktion i Nordamerika drogs ned i januari som en anpassning till den rådande marknadssituationen. Volvo Lastvagnars orderintag var mycket gott i början av året, trots en viss minskning i Nordamerika. Orderintaget totalt har sedan årsskiftet ökat något. 2000-03-20 För mer information, v g kontakta: Tommy Kohle, tel 031-66 65 17, mobil 0706-76 65 17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00930/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar