Volvo minskar sin ägarandel i Euclid Hitachi

VOLVO MINSKAR SIN ÄGARANDEL I EUCLID HITACHI Volvo Construction Equipment har träffat en överenskommelse med Hitachi Construction Machinery Ltd. om att minska sin ägarandel i det gemensamt ägda bolaget Euclid Hitachi Heavy Equipment, EHHE, från nuvarande 60 till 20 procent. EHHE bildades 1994 som ett joint venture mellan dåvarande VME och Hitachi med en ägarfördelning på 80 respektive 20 procent. För två år sedan sålde Volvo 20 procent av sitt innehav till Hitachi som nu tar över ytterligare 40 procent. EHHE, med säte i Cleveland, Ohio, tillverkar och marknadsför sk. stela tipptruckar i viktklassen 36 - 260 ton som används i bl.a. tung gruvdrift. 1997 tillverkade EHHE ca. 300 tipptruckar och försäljningen uppgick till ca. 160 MUSD. I samband härmed har Volvo även avyttrat sin affär för stela tipptruckar i Australien till Marubeni Construction & Mining Equipment Pty. Ltd., Australia. 98-10-02

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera