Volvo Penta invigde ny fabrik i Kina

VOLVO PENTA INVIGDE NY FABRIK I KINA Volvo Penta invigde i helgen sin nya monteringsanläggning för dieselmotorer och generatoraggregat i Kina. Anläggningen, som är ett joint venture tillsammans med Volvo Pentas kinesiska partner Wuxi Diesel Engine Works, har en tillverkningskapacitet på 5.000 motorer årligen. Investeringen i den nya anläggningen, som är belägen i Wuxi cirka tio mil väster om Shanghai, uppgår till totalt USD 9 miljoner. Volvo Penta svarar för 70 procent av investeringen och resten finansieras av Wuxi Diesel Engine Works. Volvo Penta har dessutom satsat ytterligare USD 1 miljon på utbildning av tekniker och överföring av ledningskunskap. Monteringsanläggningen har en tillverkningskapacitet på 5.000 motorer årligen. Målet på fem års sikt är att tillverka 4.000 enheter per år. I fabriken ska både Volvo Pentas dieselmotorer för generatordrift samt joint venture-företagets egna motorer monteras. Volvo Penta-motorerna kommer på sikt att även innehålla komponenter från kinesiska underleverantörer. Volvo Penta-motorerna kommer i Kina huvudsakligen att användas som reservaggregat i anläggningar där det krävs hög kapacitet och där kraven på kortast möjliga igångsättningstid efter ett elavbrott är mycket höga. Kina är världens största marknad för dieseldrivna generatoraggregat med en totalmarknad som beräknas uppgå till omkring 80.000 enheter per år. Motorer och generatoraggregat som monteras i Wuxi skall även exporteras till andra marknader i Asien och i samband med invigningen blev det också klart med fabrikens första exportorder. Ordern består av 50 stycken 12- liters dieselmotorer för drift av generatorer och är värd totalt cirka USD 800.000. - Det här är en långsiktigt viktig investering för Volvo Penta och för hela Volvokoncernen. Wuxi Diesel Engine Works är en mycket kunnig och engagerad partner, vilket vi sätter stort värde på. Investeringen tryggar också vår strävan att fortsätta vår etablering på den kinesiska marknaden, säger Staffan Jufors, verkställande direktör för AB Volvo Penta. Wuxi Engine Diesel Works viktigaste produkter är dieselmotorer för lastbilar och industriella installationer. Företaget, som är marknadsledare i Kina, har varit verksamt i branschen i mer än 50 år. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 4.500 personer. 2000-01-10 För ytterligare information, kontakta: Bengt Kjellberg, informationschef, Tel: 031-66 83 11 Volvo Penta Mobil: 0708-66 83 13 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar