Volvo planerar att lägga ner verksamheten i Eslöv

VOLVO PLANERAR ATT LÄGGA NER VERKSAMHETEN I ESLÖV Volvo Excavators styrelse tog på tisdagen ett inriktningsbeslut om att lägga ner tillverkningen av grävmaskiner vid anläggningen i Eslöv. Totalt berörs omkring 500 anställda av beslutet. Sedvanliga MBL-förhandlingar kommer att inledas omgående. Anledningen till beslutet i Volvo Excavators styrelse är att anläggningen i Eslöv sedan flera år tillbaka har en otillfredsställande lönsamhet, till följd av att kostnadsnivån vid anläggningen är för hög. Förvärvet av Samsungs rörelse för anläggningsmaskiner har också påverkat beslutet. Trenden har ytterligare förstärkts av den ekonomiska situationen i Asien. Kapacitetsutnyttjandet i grävmaskinbranschen är mycket låg. Exporten till Europa har ökat kraftigt, vilket medfört mycket hård konkurrens på marknaden. En genomgripande förändring av verksamheten i Eslöv hade därför varit nödvändig, oavsett Volvos köp av Samsungs grävmaskinsverksamhet i Sydkorea. Genom förvärvet i Sydkorea har Volvo fått direkt tillgång till en komplett serie grävmaskiner, en effektiv produktion och en ny plattform i Asien. Den koreanska "hemmamarknaden" är normalt en av de största i världen. Enligt planerna kommer de bandgående grävmaskinerna att tillverkas i Korea medan tillverkningen av hjulgrävare koncentreras till anläggningen i Konz i Tyskland. Tyskland är den största marknaden för grävmaskiner på hjul. Ett mindre antal av de anställda i Eslöv kommer att erbjudas arbete i Korea respektive Konz. I syfte att stärka den långsiktiga lönsamheten pågår en omfattande översyn av kostnadsnivån inom hela Volvo Construction Equipment. Den föreslagna nedläggningen i Eslöv är ett resultat av den genomgång av personalsituationen, utifrån respektive verksamhets förutsättningar vad avser marknadsläge och industriell struktur, som görs inom Volvo Construction Equipments samtliga affärsområden. 1998-12-01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/01/19981201BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/01/19981201BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar