Volvo Technology Transfer säljer aktieinnehavet i TranSiC AB

 

 

Volvo Technology Transfer (VTT) har sålt sitt aktieinnehav i TranSiC AB till amerikanska Fairchild Semiconductor Corporation. VTT investerade i TranSiC AB hösten 2006 och har sedan dess varit aktiv ägare.

 

 

Svenska TranSiC AB har 10 anställda och designar, tillverkar och säljer kiselkarbidtransistorer som bland annat används inom den växande marknaden för hybridfordon.

Efter försäljningen kommer TranSiC att ingå i Fairchild med fortsatt verksamhet i Kista.

”Vi är stolta över att ha bidragit till uppbyggnaden av TranSiC till ett världsledande företag inom sitt område”, säger Erik Hedenryd, Investment Manager på VTT. ”Fairchilds förvärv av TranSiC är en bekräftelse på bolagets teknikkompetens och affärsmannaskap.”


TranSiC är ett high tech-bolag som har utvecklat bipolära kiselkarbidtransistorer som möjliggör utmärkt prestanda över stora temperaturintervaller samt ger högre effektivitet i energiomvandlingen.

”Tillsammans med grundarna på TranSiC, visar Volvo Technology Transfer, Industrifonden och Midroc New Technology hur man i en prispressad och volymdriven bransch som elektronikkomponenter kan göra bra investeringar om man kombinerar rätt teknologihöjd med rätt applikationsområde, som i detta fall hybridsystem för fordon och solenergi” säger Johan Carlsson, vd på Volvo Technology Transfer.

Affären kommer inte att ha en materiell påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2011-04-18

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Johan Carlsson, VD, Volvo Technology Transfer, tel +46 31 3229013

Erik Hedenryd, Investment Manager, Volvo Technology Transfer, tel +46 31 66 91 81

Om Volvo Technology Transfer

Volvo Technology Transfer AB fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse. Bolaget ska även stödja utvecklingen av entreprenörskap och innovationer inom Volvo.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2010 omkring 265 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar