Volvo utvecklar egen personbilsdiesel

VOLVO UTVECKLAR EGEN PERSONBILSDIESEL Volvo Personvagnar har beslutat att utveckla egna dieselmotorer för personbilar. Dieselmotorerna kommer att sättas i produktion inom ett par år och tillverkningen kommer att ske i Volvo Personvagnars motorfabrik i Skövde. -Volvo Personvagnar har den fördelen att våra befintliga bensinmotorer, N- motorerna, redan från början utvecklats med tanke på dieselvarianter, säger Volvo Personvagnars VD Tuve Johannesson. Detta är en god förutsättning för kostnadseffektiv produktion och underlättar installation i bil. Utvecklingsarbetet av dieselmotorerna görs av Volvo Personvagnar Motor och tillverkningen är planerad till Volvo Personvagnars motorfabrik i Skövde, som kan utnyttja befintlig produktionsstruktur och därigenom skapa hög effektivitet i fabriken. För övrigt är det framför allt tre skäl till varför Volvo Personvagnar fattat beslut om att själv utveckla och producera dieselmotorer. Dels har efterfrågan på dieselmotorer i personbilar ökat kraftigt i framförallt Europa, en ökning som förutspås fortsätta och för Volvo Personvagnars del vara ungefär 20 procent av företagets bilproduktion år 2003, d v s cirka 100 000 - 150 000 motorer. Dels kommer bensin- men också dieselmotorers effektivitet att förbättras väsentligt de närmaste 5-10 åren och båda dessa typer av motorer kommer att vidareutvecklas för applikationer i såväl konventionella bilar som hybridbilar. Slutligen är dieselmotorerna överlägsna bensinmotorerna i fråga om bränsleförbrukning och med ny teknik kommer de att kunna möta också framtida hårda emissionskrav. -Vårt beslut är av stor strategisk betydelse, säger Volvo Personvagnars VD Tuve Johannesson. Det finns i Volvo-koncernen en stor samlad kompetens vad gäller dieselmotorer, som är en viktig bas för att vi skall vara omedelbart konkurrenskraftiga. 1998-12-21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar