Volvo vinner skiljemål om defekta komponenter

Volvokoncernen har vunnit ett mål i skiljedomstol relaterat till defekta komponenter levererade av en internationell underleverantör. Leveranserna skedde flera år tillbaka i tiden och problemet är sedan många år avhjälpt i produktion. Den nuvarande bedömningen är att utgången kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med motsvarande cirka 800 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

10 november 2015

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229 alt. 0765-537229.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar