Volvokoncernen det första halvåret 1998-Kortversion

VOLVOKONCERNEN DET FÖRSTA HALVÅRET 1998 1998 1997 Nettoomsättning, Mkr 101.706 89.024 Rörelseresultat, exkl jmfstörande poster 4.697 1) 3.948 Rörelseresultat, Mkr 3.547 3.948 Resultat efter finansiella poster, Mkr 2) 6.109 7.945 Nettoresultat, Mkr 4.475 6.462 1) Jämförelsestörande poster första halvåret avser reservering för omstruktureringskostnader inom Bussar resp Anläggningsmaskiner om 240 Mkr resp 910 Mkr 2) Inkluderar vinst vid försäljning av aktier första halvåret 1998 och 1997 om 2.125 Mkr respektive 3.267 Mkr Rörelseresultat per affärsområde, Mkr Volvo Personvagnar 1.840 2.154 Volvo Lastvagnar 1.438 688 Volvo Bussar 300 1) 244 Anläggningsmaskiner 861 2) 745 Marin- och industrimotorer 121 160 Volvo Aero 235 225 1) Inklusive jämförelsestörande poster om 240 Mkr var rörelseresultatet 60 Mkr 2) Inklusive jämförelsestörande poster om 910 Mkr var rörelseförlusten 49 Mkr Kommentar av Volvos koncernchef Leif Johansson: - Aktivitetsnivån för att uppnå en god årlig tillväxt och lönsamhet är hög i Volvos samtliga affärsområden. Det nu befintliga produktprogrammet, en god orderingång, ett bättre tillvaratagande av synergier i kombination med etablering på nya och växande marknader har förbättrat Volvos position. Volvo och Deutz planerar utökat samarbete Volvo och den tyska motortillverkaren Deutz AG har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att parterna expanderar sitt nuvarande samarbete inom kommersiella dieselmotorer. Deutz kommer att bli Volvos huvudleverantör av små och medelstora dieselmotorer till anläggningsmaskiner, lastbilar, bussar samt marina och industriella applikationer. 1998-07-16 En komplett version av Volvos halvårsrapport finns tillgänglig på internet: http://www.volvo.com. Den kan även beställas via fax: 031-53 72 96.

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.