Volvokoncernen ökar sin garantireserv

Volvokoncernen kommer att ta en kostnad om 900 miljoner kronor för att öka garantireserven, vilket kommer att påverka rörelseresultatet negativt i det andra kvartalet 2013. Kostnaden avser problem med produktkvalitén på äldre lastbilar men är avhjälpt i nuvarande produktion. Kostnaden kommer att bokföras i segmentet ”lastbilar”.

2013-07-01

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 115 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2012 cirka 304 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 1 juli 2013 kl 17.45.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera