Ytterligare ett steg mot ett övertagande av Norsk Jetmotor AS

YTTERLIGARE ETT STEG MOT ETT ÖVERTAGANDE AV NORSK JETMOTOR AS Volvo Aero och de två huvudägarna i Norsk Jetmotor AS har nu skrivit på ett köpeavtal, som innebär att Volvo Aero förvärvar 66,6 procent av aktierna i företaget. Men innan Volvo Aero kan ta över Norsk Jetmotor krävs ett godkännande av det norska näringsdepartementet, vilket väntas ske under december månad. Enligt köpeavtalet köper Volvo Aero 66,7 procent av aktierna i Norsk Jetmotor AS för 207 miljoner norska kronor. Samtidigt övertar köparen ett subordinerat lån på 75 miljoner kronor. Säljare är norska staten och Kongsberg Gruppen, som i dag har 33,3 procent vardera av aktierna i Norsk Jet. De två andra delägarna, Pratt & Whitney, USA, med 22 procents andel, och franska Snecma, med 11 procent, har inte haft några invändningar mot att Volvo Aero tar över bolaget. Men innan ett övertagande kan ske måste det norska näringsdepartementet och EU-kommissionen ge sitt godkännande till köpet. Dessutom ska Volvo Aero genomföra en så kallad "due diligence", där köparen granskar företaget för att ta reda på att de uppgifter som getts om bland annat ekonomi, avtal, kvalitet och miljö verkligen stämmer. Om det inte finns några hinder mot affären kommer Volvo Aero att bli majoritetsägare i Norsk Jetmotor, tidigast vid årsskiftet. 1998-12-02 För vidare information Mauritz Ljungman, tel 0520-94 424, eller Lars Thorén, tel 0520-94 888. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar