Revolutionerande Nyhet i Norden inom träskydd

Första effektiva och miljövänliga skyddsmetoden inom träskydd

Ab WSJ Sanitation Oy har med många års utvecklingsarbete tagit fram helt nya metoder för att skydda virke och andra träbaserade produkter. Skyddet omfattar: mögel-, röt-, blånads- och termitskydd. Skyddet är gift- och luktfritt och är trygg och säker att använda genom hela processen från råvara till slutanvändning. Virke och övrigt
byggnadsmaterial kan skyddas på ett helt unikt sätt för att erhålla en mycket hög kvalitet därmed förbättras allt från byggstart till slutanvändning av t.ex. bostadshus, detta sparar resurser och pengar.

Det effektivaste och miljövänligaste träskyddet som presenterats hittills i Europa

WSJ-metoden är unik och mycket effektiv för alla kända träslag. Kombinationen av brandskydd och biologiskt skydd gör att det ej finns någon annan som kan erbjuda denna form av service. Metoden kommer att leda till att träproduktionen , hållbarheten och säkerheten ökar och att miljön inte belastas lika mycket som tidigare.

Det nya träskyddet som fungerar effektivt utan gifter

Ab WSJ Expert Services Oy har utvecklat en helt unik miljöanpassad träskyddsmetod. Medlet är fullständigt giftfritt, långtidsverkande och skyddar alla träslag mot röta, mögel, blånad och angrepp av skadeinsekter som t.ex. termiter. Förutom träskyddet kan man även brandskydda alla kända träslag till brandklass B-s1,d0 och inom sjöfart IMO - PART 5.

Skyddet kan användas både för inom- och utomhusbruk och innehåller inga kemikalier som kan påverka människors hälsa. Detta är en miljömässigt hållbar framtid för träbyggandet. Skyddsmedlet applicerat med WSJ metoden är M1 testad

En unik metod med helt otroliga medel

Med mer än 10 års erfarenhet vet vi idag att denna metod kommer att vinna stora framgångar inom hela byggindustrin. Den ger ekonomiska fördelar, säkrare byggande och hälsosammare boende. Miljöanpassad och trygg att använda då den är giftfri i alla lägen från tillverkning till slutanvändning. Inga problemavfall uppstår i något skede.

En unik lösning för miljön och allt virke! Alla byggkomponenter kan skyddas även betongkonstruktioner. Skyddet kan användas för behandling av alla träytor, byggskivor, isolationsmaterial mm. Skyddet appliceras vid tillverkningsprocessen för att uppnå bästa möjliga effektivitet och på detta vis kan man t.ex. efter en hyvel klara mer än 800meter per minut! Inga extra flyttningar av virket efter t.ex. hyvling behöver göras.

Effektivt brandskydd

Med brandklass B-s1,d0 får man brandsäkrare trähus och med ett ”inbyggt” biologiskt skydd ett friskt virke som klarar angrepp som fukten och naturen kan orsaka.

EFW = Environmentally Friendly Wood

Ett helt nytt träskyddsprogram som överstiger alla kända klassificeringar. Nu kan träbyggandet få hjälp med att klara av den belastning som klimatförändringarna förorsakat.
Behandlat virke tål en fuktkvot på 95 % utan biologiska angrepp. Detta ger hälsosammare hus och inbesparingar då renoveringar och saneringar ej behövs. Till exempel en vattenläcka: området behöver bara torkas upp för att på behandlat material kan inga mikroorganismer få fotfäste! Detta ger oerhört stora ekonomiska fördelar.

Metoden har testats
Behandlat virke och byggskivor har genomgått flera oberoende tester genomförda i Sverige och Finland med bästa möjliga resultat.

FÄRGER
Vid skyddsbehandlingen kan t.ex. trä och byggskivor färgas till önskad nyans

Några av företagen som använder träskyddet

Koskisen Oy och AB SKOGEN

Ab WSJ Expert Services Oy kommer under hösten även inleda samarbete med företag i Norden och övriga Europa. Till detta återkommer vi inom kort.

För mer information kontakta:


VD Håkan Wiklund

+358 400 418 103
hakan.wiklund[at]wsj.fi

Dan-Anders Jusslin
Sales Manager
+358 40 749 5006
da.jusslin[at]wsj.fi

MD Håkan Wiklund
+358 400 418 103
+358 20 766 1771
hakan.wiklund[at]wsj.fi

Dan-Anders Jusslin
Sales Manager
+358 40 749 5006
+358 02 766 1773
da.jusslin[at]wsj.fi

Ab WSJ Sanitation Oy
Lassfolksvägen 25
FIN 68550 ÖJA
FINLAND
+358 (0)20 766 1770

Fax: +358 6 831 3341
www.wsj.fi
info@wsj.fi

Taggar:

Dokument & länkar